Tracks – kurser i nära samverkan med näringsliv och forskning

Bild 1 av 1
Studenter i Fuse-labbet.

Om du läser en Trackskurs på Chalmers möter du studenter och alumner från olika bakgrunder för att lösa aktuella samhällsutmaningar. Det kan handla om allt från att samarbeta kring att lösa frågor inom hälso- och sjukvårdssektorn och transportbranschen till att ta dig an etiska frågor inom artificiell intelligens.

Tracks – ett unikt utbildningskoncept

Trackskurserna är en del av Chalmers ordinarie utbildningsutbud, men tillhör inte något specifikt program eller en enskild institution. Kurserna är tvärdisciplinära och valbara för alla Chalmersstudenter i årskurs 2–5 och är även öppna att söka för Chalmers alumner.

Genom att läsa en Trackskurs kan du själv forma din utbildning efter eget intresse oavsett vilket program du läser.

Professionella färdigheter

Trackskursernas arbetssätt utvecklar dina kunskaper och färdigheter i bland annat teamwork, etik, kommunikation och entreprenörskap – så kallade professionella färdigheter – utan att kompromissa med de mer djupgående ämneskunskaperna som varje kurs ger.

Samverkan med näringsliv, samhälle och den senaste forskningen

Trackskurserna genomförs i nära samarbete med det omgivande samhället, industrin och den senaste forskningen. Genom att tillsammans angripa verkliga frågeställningar och aktuella problem utvecklar du nya arbetssätt och nätverk utanför dina egna ämnesområden och utanför akademins värld.

Många av Trackskurserna hålls i Chalmers Fuse som är ett modernt makerspace och labb – en kreativ och inspirerande mötesplats där utbildning, forskning, industri och samhälle möts för att testa och realisera idéer tillsammans

Kursval

Här hittar du information om hur du väljer och söker kurser.

Vad säger tidigare deltagare om Tracks?

Kursen öppnade upp för olika jobbmöjligheter inom batteritillverkning och testning för mig

Abhinav Sathi Praveen
Vad tycker tidigare deltagare om Tracks?

Överblick över alla Trackskurser

*Eftersom samtliga Trackskurser hålls på engelska är kursbeskrivning och annan information även på engelska.

The tracks courses are organised under five themes: Emerging energy systems, Emerging technologies - from science to innovation, Future transport systems, Health and sports technology, Sustainable cities and Future production. 

Så söker du en Trackskurs

Tracks – ett sätt att samverka med Chalmers

Tracks inkluderar ett nära samarbete med externa aktörer och företag, som välkomnas att delta och bidra i kurserna. Vill du veta mer, samverka med Tracks eller komma med förslag på innehåll till en kurs? Kanske någon kompetens som du tycker saknas hos dagens ingenjörer? Hör av dig till Tracks ledare Mikael Enelund: