Välj en Trackskurs

Bild 1 av 1
Studenter i Fuse-labbet.

Trackskurser ger dig möjlighet att bredda och fördjupa din kompetens utanför ditt eget ämnesområde. Skräddarsy din utbildning med utmaningsdrivna kurser i nära samverkan med forskning, industri och samhälle.

Trackskurserna är valbara och öppna för Chalmersstudenter från alla program, årskurs 2–5 och master, samt för doktorander, Chalmers alumner och yrkesverksamma. Alla kurser hålls på engelska och är CSN-berättigade för nationella studenter.

Fullständig beskrivning av Trackskurserna, finns bara på Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av all information om Tracks.

Studenter samarbetar i en trackskurs

Om Tracks

Syftet med Tracks är att erbjuda tvärdisciplinära kurser där deltagare från olika program och discipliner får ny kunskap genom att ta sig an verkliga, samhällsviktiga och forskningsnära problem tillsammans. Tracks ger studenterna en möjlighet att forma sin utbildning efter eget intresse oavsett programtillhörighet.

Trackskurserna har ett projektbaserat arbetssätt som liknar verkligheten som väntar ute i arbetslivet. Många av Trackskurserna hålls i Chalmers Fuse.

Företag och organisationer kan komma med förfrågningar om att använda Trackskurser som fortbildning, för mer information vänligen kontakta uppdragsutbildning@chalmers.se.

Trackskurser kan inkluderas som valbara kurser eller läsas utöver ditt ordinarie program – fundera på vad som passar dig bäst!

Tracks är med och utvecklar högskolan och studenterna inför framtiden. Satsningen finansieras av Chalmersstiftelsen och är en av de största satsningarna som har gjorts på utbildning i Chalmers 190-åriga historia.

Så funkar det

Så söker du en Trackskurs

För frågor om behörighetskrav, schema och om kurserna går att läsas som avgiftsbelagd uppdragsutbildning, vänligen kontakta respektive kursansvarig (Se Chalmers engelska webbplats).