Akademisk hederlighet och integritet

Bild 1 av 1
tree leeves and building

Att studera är att göra andras kunskap till egen kunskap. Men hur gör jag för att visa att jag har tagit till mig, förstått och kan använda andras kunskap i mina egna resonemang?

Frågeställningar

  • Vilken praxis gäller för referenser och citat?
  • Hur skall vi hantera andras arbeten?
  • Hur skall vi referera till källor?
  • Hur mycket får man samarbeta?

I den här skriften finns exempel på hur du ska använda och hänvisa till andras arbeten. Här finns också information om vad som är tillåtet och inte tillåtet på Chalmers.

Användning av AI-system, så kallade chatbotar, i dina studier

Undersök alltid i en kurs om det är lämpligt att använda en chatbot för en uppgift innan du använder den.