Kontakt

Bild 1 av 1
Chalmersskylt på campus Johanneberg

E-post

registrator@chalmers.se

Telefon

Växel 031-772 1000
Direktnummer 031-772 + anknytning

Postadress

Chalmers tekniska högskola AB
Institution (eller motsvarande)
Mottagarens namn
412 96 Göteborg

Besöksadress

Campus Johanneberg: Chalmersplatsen 4
Campus Lindholmen: Hörselgången 4

För leverantörer

Utöver kontaktuppgifter finner du också här information om fakturering, upphandling, e-handel och godsmottagning.

Visselblåsning – vid misstanke om missförhållande
Visselblåsning vid misstanke om missförhållande

Har du kännedom eller misstanke om att missförhållanden/oegentligheter förekommer vid Chalmers så vill vi att du berätta...