Kontakt

Bild 1 av 1
Chalmersskylt på campus Johanneberg

Här hittar du övergripande kontaktuppgifter till Chalmers.

E-post

Frågor som rör studier, universitetet eller om du behöver ytterligare information: kontakt@chalmers.se

För synpunkter och myndighetsärenden: registrator@chalmers.se

Telefon

Växel 031-7721000
Direktnummer 031-772 + anknytning

Postadress

Chalmers tekniska högskola AB
Institution (eller motsvarande)
Mottagarens namn
412 96 Göteborg

Besöksadress

Campus Johanneberg: Chalmersplatsen 1
Campus Lindholmen: Hörselgången 4

Press och media

press@chalmers.se

För leverantörer

Utöver kontaktuppgifter finner du också här information om fakturering, upphandling, e-handel och godsmottagning.

Visselblåsning vid misstanke om missförhållande

Har du kännedom eller misstanke om att missförhållanden/oegentligheter förekommer vid Chalmers så vill vi att du berättar om det för att vi ska kunna utreda och åtgärda problemen.

Press och media

Behöver du komma i kontakt med forskare och experter för ditt nyhetsarbete?