Modeling Climate Futures: Science, Economics, Ethics and Policy

Vind, sol, batterier, fossilfritt stål, elbilar, nollenergihus - Vi känner till många ingredienser för omställningen till en fossilfri framtid. Men hur får vi detta att hända i den svenska eller den globala ekonomin? Att prissätta. Att sätta pris på koldioxiden är ett bra sätt att få alla att engagera sig i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men vad är det rätta priset?

I den här kursen vill vi att era olika färdigheter och kunskaper ska få komma till användning samt vidareutvecklas i mötet med en tvärvetenskaplig grupp av experter för att utforska denna fråga och skapa användbara verktyg för beslutsfattare eller andra intressenter. Intressenterna kan vara tjänstemän som arbetar med omställningen av energisystemet, styrmedelsanalytiker på multinationella företag, klimatförhandlare eller utbildare i klimatekonomi, och verktyget kan t ex vara en lättanvänd “integrated assessment model” (klimatekonomisk modell).

För mer information, se den engelska kurssidan.