Formulär för examensarbete

Bild 1 av 1
Illustrativ detaljbild

För att kunna påbörja processen med att bli registrerad på ditt examensarbete behöver du fylla i ett formulär samt få det signerat av din examinator och program-/masterprogramansvarig. Du måste också uppfylla de krav som står i din programplan/på din programhemsida och i föreskrifterna som gäller för dig.

Formulär

Civilingenjörs-, arkitektur- och masterprogram

blankettForm Master Thesis (Öppnas i ny flik)
Filtyp::pdf 1.7 MB
Senast ändrad:

Högskoleingenjörsprogram

blankettFormulär examensarbete Hing (Öppnas i ny flik)
Filtyp::pdf 3.1 MB
Senast ändrad:

Sjökapten, sjöingenjör samt internationell logistik/sjöfart och logistik

blankettFormulär examensarbete SJO (Öppnas i ny flik)
Filtyp::pdf 856 KB
Senast ändrad:

Formuläret ska signeras digitalt

Genom att signera formuläret godkänner examinator/koordinator och programansvarig att nedanstående  studentgrupper genomför ett examensarbete inom ett område/ämne.

  • Högskoleingenjörsprogram
  • Sjökapten
  • Sjöingenjör samt Sjöfart och logistik

Genom att signera formuläret intygar examinator/koordinator och masterprogramansvarig att examensarbetet godkänns inom det masterprogram som du är antagen till.

Om du är antagen till en civilingenjörs- eller arkitektutbildning innebär signeringen även att masterprogramansvarig har bedömt att ditt examensarbete är godkänt för civilingenjörs/arkitektexamen. 

  • Civilingenjör-, arkitekt- och masterprogram

Så skapar du en digital signatur

Vanliga frågor och svar om hur du fyller i formuläret

Mejla in ditt formulär

Mejla det ifyllda formuläret minst fyra veckor innan ditt beräknade startdatum till: thesis@chalmers.se

Observera! Vi tar endast emot digitalt signerade formulär. 

Registrera ditt examensarbete i Ladok

När ditt formulär kommit in och allt stämmer så läggs det in i Ladok, att du förväntas göra ditt examensarbete, och du registrerar dig själv (precis som vid annan kursregistrering). Registreringen av examensarbetet i Ladok kan tidigast göras tre veckor innan det startdatum som du angett i formuläret.

Ladok: Studiedokumentationssystem
Ladok: StudiedokumentationssystemLadok för studenter är din egen studentsida i Ladok där du kan planera dina studier.

Vänligen notera!

Genom att mejla in det ifyllda och digitalt signerade formuläret för registrering av ditt examensarbete bekräftar du att du har tagit del av ovanstående information på den här webbsidan och förstått vad du behöver tänka på när du fyller i det.

De uppgifter du fyller i kan påverka din ansökan om studiemedel.