Studie- och arbetsmiljö

På Chalmers ska inga studenter eller medarbetare riskera att drabbas av ohälsa eller skadas på grund av sin arbetsmiljö.