Datum och tider för läsåret

Bild 1 av 1
Chalmersportalen

Ett läsår på Chalmers är uppdelat på två terminer där varje termin består av två läsperioder. En läsperiod består av sju till nio läsveckor och avslutas med en tentamensvecka. Under en läsperiod kan det också finnas ett antal självstudiedagar. Chalmers erbjuder även fem omtentaperioder som är fördelade över hela läsåret. 

Observera att datum och tentamensperioder för de tekniska basåren kan avvika något.

Läsår 2023/2024

Höstterminen 2023: 2023-08-28 -- 2024-01-14
Vårterminen 2024: 2024-01-15 -- 2024-06-02

Period för obligatorisk programregistrering för årskurs 1, (termin 1) på grundnivå, teknisk basår samt sjöbefäl klass VII.
2023-08-07 - 2023-08-15

Period för obligatorisk programregistrering för nya studenter på Masterprogram (avancerad nivå).
2023-08-07 - 2023-08-28

Mer information om registrering

Registrering kurstillfälle
Registreringen öppnar måndag tre veckor innan kurstillfällets startdatum och stänger tisdag i kurstillfällets andra vecka.

Schemafria dagar och inställd undervisning

 

Omtentamensperiod augusti

Mån

2023-08-14

Lör

2023-08-26

 

Tentamensanmälan period 1

Mån

2023-08-07

Sön

2023-10-08

Tentamensanmälan omtentamen oktober

Mån

2023-08-21

Tor

2023-09-21

Läsperiod 1

Mån

2023-08-28

Sön

2023-10-29

Omtentamensperiod oktober/självstudier

Fre

2023-10-06

Lör

2023-10-07

Tentamensanmälan period 2

Mån

2023-10-09

Tis

2023-12-19

Tentamensperiod 1

Lör

2023-10-21

Lör

2023-10-28

Läsperiod 2

Mån

2023-10-30

Sön

2024-01-14

Tentamensanmälan omtentamen januari

Mån

2023-11-20

Tor

2023-12-14

Självstudier

Mån

2023-12-18

Tis

2024-01-02

Tentamensanmälan period 3

Mån

2023-12-25

Sön

2024-01-14

Omtentamensperiod januari/självstudier

Ons

2024-01-03

Fre

2024-01-05

Tentamensperiod 2

Mån

2024-01-08

Lör

2024-01-13

 

Tentamensanmälan period 3, forts.

Mån

2024-01-15

Sön

2024-02-25

Läsperiod 3

Mån

2024-01-15

Sön

2024-03-17

CHARM

Tis

2024-02-06

Ons

2024-02-07

Program för personlig utveckling - Of Course

Tor

2024-02-15

Tor

2024-02-15

Tentamensanmälan omtentamen påsk

Mån

2024-02-19

Sön

2024-03-17

Tentamensanmälan period 4

Mån

2024-02-26

Sön

2024-05-12

Tentamensperiod 3

Lör

2024-03-09

Lör

2024-03-16

Läsperiod 4

Mån

2024-03-18

Sön

2024-06-02

Självstudier

Tor

2024-03-28

Tis

2024-04-02

Omtentamensperiod påsk/självstudier

Ons

2024-04-03

Fre

2024-04-05

Tentamensanmälan omtentamen juni

Mån

2024-04-22

Mån

2024-05-20

Självstudier

Tis

2024-04-30

Tis

2024-04-30

Självstudier

Fre

2024-05-10

Fre

2024-05-10

Tentamensperiod 4

Lör

2024-05-25

Lör

2024-06-01

Omtentamensperiod juni

Tis

2024-06-04

Fre

2024-06-07

 

Läsår 2024/2025

Läsår 2022/2023