Datum och tider för läsåret

Bild 1 av 1
Illustration över läsårets perioder

Ett läsår på Chalmers är uppdelat på två terminer där varje termin består av två läsperioder. En läsperiod består av sju till nio läsveckor och avslutas med en tentamensvecka. Ett antal självstudiedagar kan också finnas i en läsperiod. Dessutom finns det fem omtentaperioder, fördelade över året. Observera att tider för de tekniska basåren kan avvika. Tills vidare finns all information om läsåret i Studieportalen.