Avsluta studier, byta program eller ta studieuppehåll

Om du har kommit på andra tankar och vill ändra något bör du först kontakta din studievägledare för vägledning. Här beskriver vi hur du gör för att avbryta programstudier, lämna återbud till eller avbryta en kurs, ansöka om studieuppehåll och hur du gör om vill ansöka om ett byte från ett program till ett annat.

Avsluta programstudier

Funderar du på att avsluta dina studier så kontakta först din programstudievägledare. Ta gärna kontakt så snart du hamnat i dessa tankebanor, så att du i ett tidigt skede kan få vägledning och hjälp i att fatta det beslut som är bäst för dig.
Kontaktuppgifter till studievägledning

Dekorationsbild.

Lämna återbud eller gör ett avbrott på kurs

Om du har blivit antagen eller reservplacerad på en kurs men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt kan en annan sökande få den platsen.

Om du ännu inte registrerat dig på kursen

Om du ännu inte registrerat dig och terminen inte har startat, kan du lägga återbud via ditt konto på antagning.se. Det påverkar inte din möjlighet att söka till Chalmers i framtiden. 
Lämna återbud, via kontot på antagning.se

Om du har registrerat dig på kursen

Har du registrerat dig på en kurs och terminen har startat, men beslutar dig för att inte fullfölja kursen ska du själv göra avbrott i Ladok under "Deltagande på kurs". Det är viktigt att du gör detta tidigt i kursen så att eventuella reserver kan kallas.

Ladok: Studiedokumentationssystem
Ladok: StudiedokumentationssystemLadok för studenter är din egen studentsida i Ladok där du kan planera dina studier.

Byt utbildningsprogram inom Chalmers

Om du uppfyller behörigheten och det finns lediga platser kan det ibland vara möjligt att byta från ett program till ett annat. Överväg noga konsekvenserna av ett eventuellt byte innan du ansöker. Om du blir antagen till ett nytt program på samma utbildningsnivå läggs det in ett avbrott på det program du byter ifrån. Det inte är tillåtet att ha pågående studier på två program på samma utbildningsnivå.

Byta till annat program på förutbildnings- och grundnivå (till årskurs 1)

Ansökan om att byta program är öppen 1 –10 oktober.

Alla program kan inte erbjuda plats. De program som kan erbjuda minst en (1) utbildningsplats under höstterminen kommer att vara valbara i ansökningsformuläret när det öppnar i oktober. 

Innan du ansöker om byte av program ska du genomföra ett möte med din nuvarande studievägledare.

Det är viktigt att du själv granskar programplanen på det program du ansöker om byte till. Det kan exempelvis finnas kurser i årskurs 1, läsperiod 2 som bygger på kurser från läsperiod 1 eller kurser som överbryggar flera läsperioder.

Byta till annat program på grundnivå (till årskurs 2 eller 3)

Har du studerat minst ett år på Chalmers och vill byta program? Då finns det en möjlighet att göra en anmälan via antagning.se till det som kallas för Senare del av program.

Byta till ett annat masterprogram (avancerad nivå)

Ansökan om att byta program är öppen 1–10 oktober. Sen ansökan beaktas inte.

Innan du ansöker om byte av program ska du genomföra ett möte med din nuvarande studievägledare.

Under din första termin på årskurs 1 kan du ansöka om byte.
Ansökan om byte under årskurs 2 är inte tillåtet. Då kan du i stället göra en anmälan via antagning.se till ett nytt masterprogram under ordinarie anmälningstid.

Observera att komplett information och ansökningsformuläret för byte till ett annat masterprogram finns på den engelska webbsidan. Använd "English"-knappen för att växla till engelska.

Dekorationsbild.

Studieuppehåll

Studieuppehåll beviljas av högskolan för en hel termin eller ett år i taget och innebär att du tar ett uppehåll i studierna. Ansökan ska vara inkommen senast 3 veckor in på terminsstart. Har du studieuppehåll behåller du din plats på programmet. När du börjar studera igen fortsätter du enligt din ursprungliga programplan, under förutsättning att programmet inte har ändrats och att du uppfyller förkunskaper för kommande kurser.

Du kan kontakta din studievägledare för att diskutera vad studieuppehållet kan innebära för dina studier. Det är särskilt viktigt vid studieuppehåll en termin, eller när du inte är i fas med studierna, då kurser oftast bara ges en gång per läsår och de flesta kurser har förkunskapskrav som måste uppfyllas.

Gör en ansökan om studieuppehåll

Ansök om studieuppehåll innan terminen börjar genom att fylla i formuläret Studieuppehåll. När du klickar på 'Skicka' sänds formuläret till studievägledaren på ditt program som beslutar om studieuppehåll. Godkänns din ansökan registreras studieuppehållet i Ladok och du meddelas via den mejl du har angett. Avslås din ansökan får du ett mejl med motivering till beslutet. Behöver du förlänga ditt studieuppehåll gör du en ny ansökan.

Ange ditt för- och efternamn.
Ange ditt personnummer, 12 siffror.
Skrivs som V23, H23, V24, etc.
Antal terminer Obligatoriskt fält*
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av Chalmers för att administrera detta ärende. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.chalmers.se/personuppgifter.