Efter ditt utbyte – när du kommer hem

Bild 1 av 1
Foto på fasaden på MC2-huset.

Välkommen tillbaka! Hoppas att du är nöjd med din tid utomlands. Här hittar du information om hur det går till med tillgodoräknande och hur den obligatoriska reserapporten ska utformas.

Tillgodoräknande

Det är viktigt att du får dina kurser tillgodoräknade när du avslutat ditt utbyte. Se till att du får dina betyg (transcript of records) på engelska i original. Idag utfärdar många av våra partneruniversitet betygen elektroniskt. Då är det viktigt att betygsunderlaget är verifierbart, alternativt att det skickas via koordinatorn eller direkt till utbildningssekreteraren. Det är utbildningssekreteraren som sköter tillgodoräknandet och lägger in detta i Ladok.

Tillgodoräknande av tidigare studier

Du som studerat vid ett svenskt eller utländskt lärosäte kan ansöka om att få tillgodoräkna dig delar av utbildningen i din examen.

Reserapport

Alla studenter som deltagit i Chalmers utbytesprogram ska skriva en reserapport (på engelska) efter avslutat utbyte. Undantag för de studenter som varit på utbyte i Taiwan och som drivit tidskriften Asia Magazine. Rapporten ska laddas upp i MoveOn senast den 10 september för studenter som varit på utbyte under ett helt år eller enbart vårterminen. För studenter som varit på utbyte under höstterminen ska rapporten laddas upp i MoveOn senast den 1 mars. Reserapporten kommer att publiceras i Sökportalen och kan vara till stor hjälp för andra studenter i framtiden.

Reserapporten ska innehålla nedanstående delar och ska inlämnas elektroniskt genom att fylla i formuläret ”Travel report” i ansökningsportalen MoveOn.