Hantering av incidenter

Bild 1 av 1
Blå himmel

Så här agerar du och Chalmers ifall du som student råkar ut för en olycka, ett tillbud eller en arbetssjukdom.

Så här rapporterar du en incident

Om du är med om en incident (olycka, tillbud eller arbetssjukdom) ska du rapportera vad du varit med om till din utbildningsområdesledare (UOL) vid fysiska incidenter och programansvarig (PA) vid incidenter som rör organisatorisk och social arbetsmiljö.

Du rapporterar via e-post eller mobiltelefon till respektive UOL eller PA. Vid allvarligare incidenter ska detta göras skyndsamt för att snabba på rapportering, utredning och åtgärder.

Du som har varit med om incident ska även dokumentera vad som hänt så som händelseförloppet och orsak(er) till incidenten. Dokumentera om möjligt incidenten med foto och spara eventuella föremål som kan ha bidragit till eller orsakat händelsen.

Ansvar vid olycka eller tillbud

UOL och PA, det vill säga Chalmers grundutbildning, ansvarar för att rapportera, utreda och åtgärda incidenterna i enligt Chalmers rutin för att anmäla och utreda ohälsa, olycka och tillbud. Relevant studerandemiljöombud, Samo, ska bli informerad om vad som inträffat och ges möjlighet att deltaga vid utredning av incidenten. Här genomförs även anmälan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket av UOL och PA beroende på vilket typ av incident detta innefattar och vilken allvarlighetsgrad.

Länk till programansvarig (PA) per program

För att hitta din utbildningsområdesledare (UOL) så kan sidan om Chalmers organisation vara behjälplig.

Läs om försäkringar för studenter

Som student är du försäkrad under skoltid och under direkt färd mellan bostad och den plats där skoltiden inom utbildningen genomförs. Du är även försäkrad under praktik som du genomför som en del av dina studier. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring som hanteras genom Kammarkollegiet.