Människa, teknik, samhälle – MTS

Bild 1 av 1
Miljöbild inomhus

Chalmerister kommer att vara med och skapa samhällsförändringar som innebär både möjligheter och risker. Studenterna behöver därför få insikt om teknikens roll i samhället i sin utbildning och utveckla förmågan att ta hänsyn till samhällskonsekvenser och etiska frågor.

Chalmerister kommer att vara med och skapa samhällsförändringar som innebär både möjligheter och risker. Studenterna behöver därför få insikt om teknikens roll i samhället i sin utbildning och utveckla förmågan att ta hänsyn till samhällskonsekvenser och etiska frågor. 

Chalmers har ett lokalt examenskrav: studenter som vill ta ut civilingenjörsexamen måste läsa 7,5 hp inom området Människa, teknik, samhälle (MTS). Detta krav uppfylls i en del civilingenjörsprogram genom innehåll i obligatoriska kurser, men på de flesta programmen kan du själv välja en MTS-kurs och läsa den när det passar bäst under utbildningen. 

MTS-kursernas inriktning

  • Förbereda studenterna inför en yrkesroll i samspel med ett komplext samhälle. 
  • Öka förståelsen hos blivande ingenjörer för teknikens samspel med samhället, speciellt etiska aspekter kring forsknings- och utvecklingsarbete. 
  • Förbättra studenternas kunskaper om andra vetenskapliga discipliner och förhållningssätt. 
  • Fördjupa studenternas förståelse av ingenjörsyrkets roll och utveckling i ett historiskt perspektiv. 

Sök i kursutbudet för att hitta MTS-kurserna

För att hitta MTS-kurser som är öppna för studenter på alla program ska du använda sökfunktionen Sök i kursutbudet. Sök på Program och välj MTS - Människa - teknik - samhälle ur programlistan. Om du vill se alla kurser på Chalmers som är märkta att innehålla MTS-poäng så ska du klicka i ruta MTS i sökformuläret. Tänk på att flera av dessa kurser är reserverade för egna programstudenter.

Sök i kursutbudet på Studieportalen 

Välj MTS-kurs i kursvalet

Kursvalet gör du på Antagning.se på hösten och våren, både för MTS-kurser och andra valbara kurser. Tänk på att kontrollera med studievägledaren eller utbildningssekreteraren på ditt program så att MTS-kursen du vill läsa räknas in i examen. Läs mer om kursvalet.

Kontakt

Har du frågor kontakta Studentcentrum. I vissa fall kan du bli hänvisad till studievägledaren eller utbildningssekreteraren för ditt program.