Building and programming a quantum computer

Chalmers bygger en kvantdator och du kan bidra till denna utveckling!

Kvantdatorer beskrevs först av Richard Feynman för att lösa numeriska och simuleringsproblem som annars skulle ta årtusenden även med de snabbaste superdatorerna. Att bygga en kvantdator är ett tvärvetenskapligt arbete som kräver kompetens inom discipliner som hårdvarudesign, nanotillverkning, mikrovågsteknik, algoritmutveckling och numeriska simuleringar. Vi kallar detta ”full stack quantum computation”. Beräkningsprocessen kopplar den speciella kvanthårdvaran, innesluten i mycket låga temperaturer nära den absoluta nollpunkten, hela vägen till användargränssnittet. I den här kursen lär sig studenterna om detta framväxande fält genom att engagera sig i forskningens framkant.

För mer information, se den engelska kurssidan.