Examensarbete

Bild 1 av 1
Bild från Chalmers campus

Examensarbetet är ett självständigt arbete som du skriver i slutet av din utbildning och är för många vägen ut till arbetslivet. Information om vad som gäller för ditt utbildningsprogram får du av din studievägledare eller program-/masterprogramansvarig.

Lärandemål och föreskrifter 

Här kan du läsa om lärandemål och föreskrifter som gäller för ditt examensarbete. Lärandemålen och föreskrifterna skiljer sig åt beroende på vilken utbildning du studerar på.

Lärandemål

Lärandemålen för examensarbeten vid Chalmers utgår från målen som formulerats för respektive utbildning i Chalmers lokala examensordning och i utbildningens föreskrifter.

Föreskrifter

I föreskrifterna hittar du viktig information som du har nytta av under hela ditt examensarbete. Du kan bland annat läsa om följande:

  • Betyg
  • Examination
  • Villkor för att få påbörja examensarbetet
  • Genomförande
  • Examinator
  • Handledare
  • Studentens ansvar

Regler för användning av AI-verktyg

Här kan du läsa vilka regler som gäller för AI-verktyg när du ska skriva ditt examensarbete.

Lediga examensarbeten

Det är oftast du själv som ordnar ett examensarbete i samråd med din examinator. Du kan få hjälp av program-/masterprogramansvarig eller av institutionen där du skriver ditt examensarbete.

Chalmers exjobbsportal

Du hittar alla lediga exjobb, såväl interna som externa, i exjobbsportalen.

Exjobbsportalen
ExjobbsportalenLediga examensarbeten (15, 30 och 60 hp) på och utanför Chalmers.

Formulär för examensarbete

Ansökningsformulären gäller för studenter på både högskoleingenjörs-, sjö-, civilingenjörs- och masterprogram. För att du ska kunna påbörja processen med ditt examensarbete ska du fylla i webbformuläret "Thesis application form" och få det signerat av examinator samt program-/masterprogramansvarig. Detta ska du göra i god tid innan ditt beräknade startdatum.

För mer information och länk till formulär​

Observera!
Avgiftsskyldiga studenter måste, av visumskäl, hålla sig till datumen enligt det akademiska året när de gör sin Master thesis. Du kan inte välja individuella datum.
Datum och tider för läsåret

Om du behöver förlänga datumen för att kunna slutföra din Master thesis, då måste du förlänga ditt Visa.
Uppehållstillstånd

Digitalt arbetskort och signering

Du behöver också ett digitalt arbetskort som du ska fylla i och därefter signeras av din examinator. Arbetskortet innehåller även ett avtal om e-publicering som du själv ska signera.

OBS! För dig som går en sjöutbildning så används inte digitala arbetskort, du hittar mer information i Canvas vad som gäller för ditt examensarbete.

Examensarbeten på Teknikens ekonomi och organisation (TME)

Presentation av studenters examensarbeten våren 2024

Presentationer av kandidat- och examensarbeten

Se schema per institution för studenternas presentationer av kandidat- och examensarbeten