Examensarbete

Bild 1 av 1
Bild från Chalmers campus

Examensarbetet är ett självständigt arbete som du skriver i slutet av din utbildning och är för många vägen ut till arbetslivet. Under examensarbetet får du hjälp av en examinator och en handledare på Chalmers, oftast är det en och samma person. Om du väljer att göra ditt examensarbete på ett företag får du en ansvarig handledare även där. Information om vad som gäller för ditt utbildningsprogram får du av din studievägledare eller programansvarig.

Lärandemål och föreskrifter 

Här kan du läsa om lärandemål och föreskrifter som gäller för ditt examensarbete. Lärandemålen och föreskrifterna skiljer sig åt beroende på vilken utbildning du studerar på.

Lärandemål

Lärandemålen för examensarbeten vid Chalmers utgår från målen som formulerats för respektive utbildning i Chalmers lokala examensordning och i utbildningens föreskrifter för examensarbeten.

Föreskrifter

I föreskrifterna hittar du viktig information som du har nytta av under hela ditt examensarbete. Du kan bland annat läsa om följande:

  • Betyg
  • Examination
  • Villkor för att examensarbetet skall få påbörjas
  • Genomförande
  • Examinator
  • Handledare
  • Studentens ansvar

Lediga examensarbeten

Det är oftast du själv som ordnar ett examensarbete i samråd med din examinator. Du kan få hjälp av masterprogramansvarig eller av institutionen där du skriver ditt ex-jobb. 

Länkar till lediga examensarbeten på och utanför Chalmers

OBS! Under hösten 2023 pågår en överflytt av institutionernas lediga examensarbeten till Chalmers exjobbsportal, där alla lediga exjobb (såväl interna som externa) ska vara sökbara. Under en övergångsperiod (aug-okt) kan därför vissa av institutionernas exjobb annonseras dubbelt. 

Formulär för examensarbete

För att du ska kunna påbörja processen med ditt examensarbete måste du fylla i ett formulär och få den påskriven av din examinator och av masterprogramansvarig på ditt program.

När formuläret är ifyllt och signerat ska det mejlas till thesis@chalmers.se minst fyra veckor innan ditt beräknade startdatum.

Länk till sida med formulär och instruktioner​ 

Digitalt arbetskort

Du behöver också ett digitalt arbetskort (se nedan) som du ska fylla i och därefter signeras av din examinator. Arbetskortet innehåller även ett avtal om e-publicering som du själv ska signera.

OBS! För dig som går en sjöutbildning så används inte digitala arbetskort, du hittar mer information i Canvas vad som gäller för ditt examensarbete.

 

Civilingenjör, arkitekt eller teknologie master
Digitalt arbetskort (Work Card), 30 hp

Högskoleingenjörsprogram
Digitalt arbetskort för examensarbete, 15hp

Instruktion hur du skapar en digital signatur

Examensarbeten på Teknikens ekonomi och organisation (TME)