Planera och genomföra studier

Datum och tider för läsåret

Ett läsår på Chalmers är uppdelat på två terminer där varje termin består av två läsperioder. En läsperiod består av sju...

Hitta kurs- och programplaner

Här kan du söka i Chalmers kursutbud och programutbud och se de kursplaner, programplaner och utbildningsplaner som finn...

Schema och boka grupprum

Schemat för ditt program och dina kurser hittar du i TimeEdit. Du använder även systemet för att boka grupprum.

Registrera dig på kurs

Du måste registrera dig på varje kurs du ska läsa, varje termin och varje läsperiod. Registreringen öppnar alltid på en...

Studiestrategier och studieteknik

Här hittar du konkreta tips och verktyg på hur du kan utveckla och förbättra dina studiestrategier. Studievägledarna trä...

Kurslitteratur

I de flesta kurser finns litteratur som du som student förväntas läsa under kursens gång. Du hittar information om vilke...

Kursvärdering

Ett av Chalmers ledord är Utbildning i världsklass och för att säkerställa detta behöver vi ständigt värdera och granska...

Tentamen och övrig examination

Efter varje kurs eller kursmoment testas dina kunskaper. Den vanligaste formen av examination är skriftlig tentamen (ten...

Tillgodoräknande

Du som Chalmersstudent som studerat vid ett svenskt eller utländskt lärosäte kan ansöka om att få tillgodoräkna dig dela...

Avsluta studier, byta program eller ta studieuppehåll

Om du har kommit på andra tankar och vill ändra något eller avbryta dina studier bör du först kontakta din studievägleda...

Betyg

Betyg sätts av en examinator efter avslutad kurs enligt en för Chalmers gemensam betygsskala med graderade betyg, om int...

Ändra dina kontaktuppgifter

Här hittar du information om hur du uppdaterar dina kontaktuppgifter.