Planera och genomföra studier

Datum och tider för läsåret
Datum och tider för läsåret

Ett läsår på Chalmers är uppdelat på två terminer där varje termin består av två läsperioder. En läsperiod består av sju...

Schema
Schema och boka grupprum

Schemat för ditt program och dina kurser hittar du i TimeEdit. Du använder även systemet för att boka grupprum.

Hitta kurs- och programplaner

I Chalmers databas Studieportalen kan du som student söka i Chalmers utbildningsutbud och se de kurs-, program- och utbi...

Registrera dig på kurs
Registrera dig på kurs

Du måste registrera dig på varje kurs du ska läsa, varje termin och varje läsperiod. Registreringen öppnar alltid på en...

Studiestrategier
Studiestrategier och studieteknik

Här hittar du konkreta tips och verktyg på hur du kan utveckla och förbättra dina studiestrategier. Studievägledarna trä...

Kurslitteratur
Kurslitteratur

I de flesta kurser finns litteratur som du som student förväntas läsa under kursens gång. Du hittar information om vilke...

Kursvärdering
Kursvärdering

Ett av Chalmers ledord är Utbildning i världsklass och för att säkerställa detta behöver vi ständigt värdera och granska...

Tentamen och övrig examination

Efter varje kurs eller kursmoment testas dina kunskaper. Den vanligaste formen av examination är skriftlig tentamen (ten...

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande

Du som Chalmersstudent som studerat vid ett svenskt eller utländskt lärosäte kan ansöka om att få tillgodoräkna dig dela...

Byt program, ta studieuppehåll och avbryta studier

Har du kommit på andra tankar och vill byta utbildningsprogram, ta ett studieuppehåll eller avbryta dina studier? Läs ig...

Betyg

Betyg sätts av en examinator efter avslutad kurs enligt en för Chalmers gemensam betygsskala med graderade betyg, om int...

Ändra dina kontaktuppgifter
Ändra dina kontaktuppgifter

Om du behöver ändra eller uppdatera dina kontaktuppgifter så gör du det i Ladok under tjänsten "Ändra kontaktuppgifter."...