Studiestrategier och studieteknik

Bild 1 av 1
Student som sitter framför dator

Här hittar du konkreta tips och verktyg på hur du kan utveckla och förbättra dina studiestrategier. Studievägledarna träffar dagligen studenter och ser hur avgörande det är med rätt strategier för studierna. Utöver att träffa en stud​ievägledare finns det mycket du kan göra själv för att underlätta dina studier. 

Användning av AI-system, så kallade chatbotar, i dina studier

Under senare tid har det skett en snabb utveckling av AI-system som kan generera text men även skriva kod med mera, vilka här kallas ”chatbotar”. Dessa kan leda till större förändringar av en del av dina arbetsuppgifter i ditt kommande yrkesliv och kan bidra till ökad kvalitet och produktivitet, till exempel genom att spara tid. Detta förutsätter att de används på rätt sätt och att man är medveten om de begränsningar som de har och de risker som finns.

Innan du använder en chatbot i en kurs är det viktigt att alltid kolla upp följande:

  • Är det lämpligt att använda en chatbot för uppgifterna i kursen?
  • Är det tillåtet att använda en chatbot vid inlämningar, som är en del av examinationen?

Studieteknik - använd rätt teknik för att nå bra resultat

​När du studerar på högskola är kraven på självständighet höga och då är det viktigt att hitta en bra studieteknik. Studieteknik kan handla om allt från att föra relevanta anteckningar, att planera studietiden och hitta rätt rutiner för just dig.

Studieteknikhäfte med konkreta tips och tekniker

För att komma fram till vilken studieteknik som passar just dig kan du behöva testa olika tekniker. I detta häfte finns några exempel på sådant som vi vet att många studenter har prövat med framgång.

Studieteknikerna i häftet är uppdelade i kategorierna "före", "medan" och "efter". Det handlar om hur du förbereder dig inför studierna, hur du är en aktiv student under pågående studier och hur du tar till dig och minns dina nya kunskaper efter avslutade studier.

manualStudieteknik häfte (Öppnas i ny flik)
Filtyp::pdf 1.6 MB
Senast ändrad:

Filmer om studieteknik av Björn Liljeqvist, BrainGain Education AB ​

​​Nedan har vi samlat en serie med filmer av Björn Liljeqvist, expert inom studieteknik, tidigare chalmersstudent och ordförande för Mensa International.

Du kan se samtliga filmer via den här länken på Chalmers Play​

Litteratur om studieteknik

Vill du fördjupa dig ännu mer studieteknik rekommenderar vi följande litteratur.

  • Studieteknik: Så lyckas du med dina studier - Håkan Fleischer.
  • Studentlivet vadå då? - Motivation, inspiration och coachning genom studentlivet - Mattias Åberg, Carl-Johan Herslow.
  • Studieteknik - din guide till framgångsrika studier - Niklas Ericsson.
  • Plugga smart och lär dig mer - Björn Liljeqvist.
  • Lär dig för framtid - Så lyckas du med dina högskolestudier - Chronholm-Andersson.
  • 101 tips för framgångsrika studier - Anna Tebelius Bodin.