Internationella erfarenheter och praktik

Bild 1 av 1
Foto av Chalmersplatsen på kvällen.
Fotograf: Chalmersstudenten William Jörnelius.

Förutom utbytesprogrammen Erasmus och Global exchange finns det andra möjligheter att skaffa sig internationella erfarenheter genom de allianser och nätverk som Chalmers är med i. Exempelvis via praktik, sommarskolor eller dubbel examina. Genom dessa kan du som student skaffa dig internationella erfarenheter och bredda din kompetens.

Dekorationsbild.
Schweiz.
Fotograf: Chalmersstudenten Johan Hodges Dexner

Utbytesstudier i kombination med praktik

Unitech International

I Unitech ingår ett utbyte på ett universitet, praktik på ett framstående företag och personlig utveckling i ledarskap. Detta program är sökbart för dig som går på ett civilingenjörsprogram i årskurs 3. Medverkan i programmet sker under årskurs 4. Programmet ger en ledarskapsdimension och unik möjlighet att lära sig arbeta i ett gränslöst Europa. I nätverket ingår 7 framstående europeiska universitet och ett antal europeiska företag med kontor runt om i världen.

Inom Unitech International samarbetar universiteten med företagen, för att skapa ett utbyte med praktik anpassat till utbildningen. Praktiken ska omfatta minst tolv veckor och kan göras i princip var som helst i världen.

Lista på samarbetande företag

Totalt 90 poäng ska ha uppnåtts vid slutfört program.

Dekorationsbild.
Irland.
Fotograf: Chalmersstudenten Hugo Löfgren

Praktik

Erasmus+ praktikstipendium

Nytt från och med 2024: två ansökningsperioder öppnar under året.

Ansökan om praktikstipendium genom Erasmus+ är öppen mellan 15 februari till 1 april (för praktikperioder som startar mellan juni och december). Andra ansökningsomgången öppnar mellan 15 augusti till 1 oktober (för praktikperioder som startar mellan januari och maj efterföljande år).

Erasmus+ praktikstipendium kan du ansöka om som aktiv student vid Chalmers när du avser att praktisera på företag, organisation eller forskningscentrum inom Europa. Det går också att göra en praktik för att samla in data för exjobb vid ett partnerlärosäte om detta tillåts av din handledare/examinator vid Chalmers. För att kunna söka Erasmus+ praktikstipendium måste praktikperioden vara minst 60 dagar och max 12 månader.

Stipendiet är inte heltäckande, utan ett bidrag som ska användas till utgifter och andra omkostnader i samband med praktikperioden.

Denna typ av praktik administreras helt av dig själv som student. Tänk på att förbereda din ansökan så tidigt som möjligt innan praktikstart.

Dekorationsbild.
Japan.
Fotograf: Chalmersstudenten Sebastian Rye

IAESTE

IAESTE erbjuder betald praktik i 80 länder runt om i hela världen för ingenjörer och arkitekter. Du har både möjlighet att göra sommarpraktik på 2-3 månader, eller ett längre "internship" under ett halvår eller ett år.
Webbplats för Iaeste (öppnar i nytt fönster)

Portal med praktikplatser (öppnar i nytt fönster)

Har du frågor kan du mejla till: iaestesweden@chalmers.se

Idea League Student Grant

Programmet utformades för att främja studenters samarbeten. Det ger studenter möjlighet att genomföra praktik eller delar av sitt examensarbete vid något av partneruniversiteten via praktik. 
Information om Idea League Student Grant (öppnar i nytt fönster)

Kortare utbyten

Enhance

Genom nätverket Enhance kan du läsa så kallade "micro-credentials" där du åker på ett kortare utbyte och läser kurser på ett annat universitet i Europa. Information om "micro-credentials" och andra kortare lärande aktiviteter inom Enhance har de samlat på sin hemsida.

Micro-credentials och kortare lärande aktiviteter (öppnar i nytt fönster) 

Språkutbyte

Enhance Language Tandem

Inom Enhance finns möjlighet att delta i projektet Language Tandem, syftet är att du som student ska förbättra dina språkkunskaper och dessutom få nya kontakter på köpet. Via online-samtal får du möjlighet att knyta nya kontakter och öva upp färdigheterna i följande språk: tyska, spanska, italienska, svenska, norska, polska och ukrainska.
Mer information om Enhance Language Tandems (öppnar i nytt fönster)

Dekorationsbild.
Venedig, Italien
Fotograf: Chalmersstudenten Petra Hjelm

Sommarskolor

Enhance

Sommar- och vinterskolor genom Enhance erbjuder en möjlighet att delta i olika aktiviteter som utvecklats för att beröra aktuella tekniska, sociala och miljörelaterade problem ur ett hållbart och inkluderande perspektiv. 
Mer information om Enhance sommar- och vinterskolor  (öppnar i nytt fönster)

IDEA League sommarskolor

Erbjuder masterprogramstudenter och doktorander en unik möjlighet att upptäcka nya vägar i sina pågående studier eller forskningsarbete. De kommer också att kunna förbättra sina färdigheter och sin akademiska kompetens. Tillsammans med sina jämlikar från partneruniversiteten har de möjlighet att forma ett nätverk utanför programmet.
Mer information om IDEA League sommarskolor (öppnar i nytt fönster)

IDEA League koordinator på Chalmers:

Victoria Schönberg
  • Koordinator, Student- och utbildningsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd

Dubbel examina

Samarbete med universitet i Frankrike och Tyskland

Via samarbete med universitet i Tyskland och Frankrike finns det möjlighet att läsa till en dubbel masterexamen. Efter ett års studier på Chalmers och ett år på ett partneruniversitet får du två masterexamina. En extra masterexamen ger stora fördelar, bland annat om du vill fortsätta arbeta i landet du studerat i.

University of Stuttgart (Tyskland)

EURECOM (Frankrike)

Nordic Five Tech

Genom ett väletablerat nordiskt samarbete mellan Chalmers, KTH, NTNU i Norge, Aalto i Finland och DTU i Danmark, även University of Iceland är med på ett track inom ett program, kan du erhålla dubbla masterexamina. Nordic Five Tech innebär ett års studier vid Chalmers och ett år vid något av partneruniversiteten, dock ej både Chalmers och KTH. 
Nordic Five Techs hemsida