Internationella erfarenheter och praktik

Bild 1 av 1
Foto av Chalmersplatsen på kvällen.
Fotograf: Chalmersstudenten William Jörnelius.

Förutom utbytesprogrammen Erasmus och Global exchange finns det andra möjligheter att skaffa sig internationella erfarenheter genom de allianser och nätverk som Chalmers är med i. Exempelvis via praktik, sommarskolor eller dubbel examina. Genom dessa kan du som student skaffa dig internationella erfarenheter och bredda din kompetens.

Enhance

Flera europeiska tekniska lärosäten samarbetar i Enhance-konsortiet, European Universities of Technology Alliance som bildades för att kunna bli ett så kallat Europeiskt universitetsnätverk. Syftet är ett fördjupat samarbete med integrerade lösningar för att studenter och anställda ska kunna nyttja hela alliansens samlade utbud och resurser. Det är ett samarbete på lång sikt som drivs i projektform i flerårsperioder.
Länk till Enhance hemsida

Unitech International – ett unikt utbytesprogram med praktik

I UNITECH ingår ett utbyte på ett universitet, praktik på ett framstående företag och personlig utveckling i ledarskap. Detta program är sökbart för dig som går på ett civilingenjörsprogram i åk 3. Medverkan i programmet sker under åk 4. Programmet ger en ledarskapsdimension och unik möjlighet att lära sig arbeta i ett gränslöst Europa. I nätverket ingår 8 framstående europeiska universitet och ett antal europeiska företag med kontor runt om i världen.

IDEA League - nätverk

IDEA League är ett nätverk som består av fem ledande Europeiska universitet inom vetenskap och teknik. Medlemmar i nätverket är TU Delft, RWTH Aachen, ETH Zürich, Politecnico di Milano och Chalmers. Universiteten samverkar inom utbildning och forskning och innovation. Kontinuerligt lär de av varandra, refererar och delar erfarenheter.
Idea League webbplats

Praktik via Erasmus+

Erasmus+ praktikstipendium kan du ansöka om som student vid Chalmers när du avser att praktisera på företag, organisation eller forskningscentrum inom Europa (utom Schwiez och Storbritannien). För att kunna söka Erasmus+ praktikstipendium måste praktikperioden vara minst 60 dagar och max 12 månader. Stipendiet är inte heltäckande, utan ett bidrag som ska användas till utgifter och andra omkostnader i samband med praktikperioden.

Denna typ av praktik administreras helt av dig själv som student. Tänk på att skicka in din ansökan så tidigt som möjligt innan praktikstart och senast 30 dagar innan praktikstart. Ansökningar kan skickas in under hela året, förutom 1 juli – 31 augusti. Observera att handläggningstiden kan variera.

IAESTE - betald praktik för ingenjörer och arkitekter

IAESTE erbjuder betald praktik i 80 länder runt om i hela världen för ingenjörer och arkitekter. Du har både möjlighet att göra sommarpraktik på 2-3 månader, eller ett längre "internship" under ett halvår eller ett år.
Webbplats för Iaeste
Länk till deras portal med praktikplatser
Har du frågor kan du mejla till: iaestesweden@chalmers.se

Double Degree

Via samarbete med universitet i Tyskland och Frankrike finns det möjlighet att läsa till en dubbel masterexamen. Efter ett års studier på Chalmers och ett år på ett partneruniversitet får du två masterexamina. En extra masterexamen ger stora fördelar, bland annat om du vill fortsätta arbeta i landet du studerat i.

Nordic Five Tech

Genom ett väletablerat nordiskt samarbete mellan Chalmers, KTH, NTNU i Norge, Aalto i Finland och DTU i Danmark, även University of Iceland är med på ett track inom ett program, kan du erhålla dubbla masterexamina. Nordic Five Tech innebär ett års studier vid Chalmers och ett år vid något av partneruniversiteten, dock ej både Chalmers och KTH. 

Länk till Nordic Five Techs hemsida