""

Arbeta hos oss

Den viktigaste framgångsfaktorn för vårt lärosäte är våra engagerade och drivna medarbetare. Tillsammans skapar vi lysande forskning och utbildning som inspirerar till utveckling inom såväl teknik, naturvetenskap och sjöfart som arkitektur.