Välja kandidatarbete

Bild 1 av 1
Två studenter som presenterar något.

Här hittar du information om hur du går tillväga för att välja ditt kandidatarbete. 

Nedanstående information gäller inte för dig som studerar på Arkitektur (A) och Arkitektur och teknik (AT). Du hittar istället information om anmälan till kandidatarbete på programsidan i Canvas.

Behörighet

För att säkerställa ett minimum av förkunskaper för tillträde till kandidatarbete ska du uppfylla minst 105 hp av de första tre åren utifrån aktuell programtillhörighet. Kravet ska vara uppfyllt efter att läsperiod 1 i årskurs 3 har inrapporterats till LADOK, dock senast när valet av kandidatprojekt stänger (för datum se nedan).

Du kan enbart välja projekt som är tillgängliga för dig i tjänsten Välj kandidatarbete. Dessa projekt har granskats och godkänts av din programansvarig. I projektinformationen anges eventuella förkunskapskrav, det vill säga kurser som de som gör projektarbetet ska ha slutbetyg på. Ibland räcker det att dessa kurser läses parallellt med kandidatarbetet – det anges i så fall i projektbeskrivningen.

Du ansvarar själv för att du uppfyller förkunskapskraven. I annat fall kan du i efterhand bli struken från projekt du tilldelats.​​​​​

Aktuellt val av kandidatarbete

Välj kandidatarbete mellan 19 och 29 november inför vårterminen 2025. Du måste välja fem till sex projekt, i prioritetsordning.

Logga in här för att välja kandidatarbete (i Studieportalen)

Har du tekniska problem med att använda tjänsten mejlar du ditt val till kandidatarbetsval@chalmers.se senast 29 november. Skriv att ärendet gäller att välja kandidatarbete. Ange namn, personnummer, program, projektnummer för minst fem projekt och max sex projekt ordnade i prioritetsordning.

Vad händer om jag väljer för sent?

Val som registreras efter 29 november är för sent inkomna. Du kommer ändå att kunna få ett projekt, men får välja bland de projekt som är godkända för ditt program som har platser kvar efter ordinarie tilldelning.​ Samordnaren av kandidatprojektsvalet kommer att kontakta dig och erbjuda plats och du måste svara inom den tid som anges i förfrågan.

Egna förslag på kandidatarbetsprojekt

Du som har egna förslag till kandidatarbetsprojekt ska kontakta en lärare/forskare och/eller kandidatarbetskoordinatorn på lämplig institution för att hitta en handledare. Du ska ta hjälp av handledaren att definiera projektet och förslaget ska lämnas in till institutionen senast 15 oktober 2024. Stäm av förslaget med programansvarig innan du lämnar in det. Du måste välja ditt eget projektförslag som prioritet 1 för att det ska kunna tilldelas dig. Högst hälften av platserna i projektet är vikta för studenter som kommit med förslaget. De andra platserna är öppna för studenter vid program där projektet är godkänt.

Tillgängliga projekt 2023/2024

Nästan alla kandidatarbetsprojekt görs på Chalmers. Majoriteten av projekten är unika men vissa projekt som många söker till kan dubbleras. Det är institutionen som erbjuder projektet som avgör om projektet kan dubbleras eller inte.

I projektinformationen anges inriktningen – exempelvis litteraturstudie, designprojekt etc. – samt antal studenter i projektet. I en projektgrupp kan det som mest ingå sex studenter, enligt beslut av vicerektor.​ Du hittar beskrivningar för projekten i Canvas för respektive kurskod nedan.

Besked om projekttilldelning

Tilldelningen av projekt börjar när valet är avslutat. Det spelar alltså ingen roll när du väljer för din chans att få ett visst projekt, bara du gör det i tid. Besked om projekttilldelning publiceras den 6 december i tjänsten "Välj kandidatarbete".

Så här går tilldelningen av projekt till

Alla placeras så långt det går på det projekt man valt i första hand. Om för många studenter har valt ett visst projekt går platserna till de som har uppnått flest poäng inom programmets tre första år. De som inte får sitt förstahandsval flyttas till sitt andrahandsval tills alla studenter har fördelats på sökta projekt. En student som valt ett projekt i första hand är inte garanterad plats i projektet, eftersom platsen kan gå till en student med högre poäng, även om den andra studenten har valt projektet med lägre prioritet. Har flera studenter samma poäng används lottning.

De som har valt projekt sent, tilldelas projekt efter dem som har valt i tid.

På grund av fler sökande än platser kan någon bli utan projektplats. Den studenten erbjuds i så fall plats i projekt med lediga platser som är godkända för studentens program. Studenterna kontaktas av av samordnaren för kandidatarbetsvalet via den mejladress som är angiven i Ladok. Tilldelningen av platserna sker enligt "först till kvarn"-principen. De som inte svarar på erbjudandet inom angiven tid, tilldelas inte någon projektplats.​​​

Lycka till med ditt arbete!​​​​​​​​​​​