Integrative Design for Radical Resource Efficiency

Effektiv energianvändning är hälften av den historiska och åtminstone hälften av den potentiella globala möjligheten att minska koldioxidutsläppen. Dess potential är dock fortfarande kraftigt underskattad. Elektrifiering och förnybar försörjning kan leverera energi 2–3 gånger effektivare än idag, men högre energianvändningseffektivitet kan omvandla levererad energi till ungefär fem gånger fler (och bättre) önskade tjänster omkring 2060, eller 3 gånger omkring 2040, genom beprövade tekniker som går att tillämpa i hela ekonomin. Denna metod för "integrativ design" optimerar byggnader, fordon, fabriker, utrustning och processer som hela system, vilket ger fler fördelar – inte som isolerade delar för enstaka fördelar – och gör därmed effektivitetsresursen flera gånger större än vad som för närvarande är tänkt, men ändå billigare.

För mer information, se den engelska kurssidan.