Nuclear reactor technology – past, present and future

Kärnkraftsteknik har sedan mitten av 70-talet varit en tillgång för att minska koldioxidutsläppen från elproduktion och för att minska vårt beroende av fossila bränslen. Med mer än 400 kärnreaktorer i drift över hela världen (mer än 90 finns i Västeuropa) och mer än 50 under uppbyggnad kommer kärnreaktorer att spela en betydande roll under många år framöver. Genom att följa den här kursen kommer du att kunna förstå utvecklingen av denna teknik från dess tidiga dagar, hur den fungerar, dess fördelar, nackdelar, begränsningar och hur den bidrar till några av FN:s mål för hållbar utveckling.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.