Digitalization in Sports – from physics to innovation

Bild 1 av 1
Fysiologilabbet i Chalmers makerspace Fuse.
Elitskidåkaren Max Novak, tar hjälp av Chalmers för att nå sina mål. Här använder han sig av tekniken som finns i fysiologilabbet, en unik miljö i Chalmers makerspace Fuse.

Vårt samhälle är inne i en digital omställning som påverkar både privatliv och arbetsliv. Sport och idrott är bland de sektorer som har varit snabbast i omställningen. Digitaliseringen förändrar både hur vi utövar sport och hur vi konsumerar sport. Inom den här kursen utgår vi från behov i sportsektorn och nyttjar dessa för att studera digital innovation. Vi kommer gå igenom nyckelteknologier (olika sensorer, analysmetoder, maskininlärning/AI och interaktionsdesign). Vi kommer även möta användargruppers behov och i projektform jobba med metodutveckling och prototyptillverkning i Chalmers lärandemiljö Fuse.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.