bt02hekr_Kristina_Henricson Briggs

Kristina Henricson Briggs

  • Projektledare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd