Kontaktpersoner och stöd för utbyten och praktik utomlands

Bild 1 av 1
Chalmers campus.

Huvudkontakt för frågor om utbyten är gruppen för Chalmers international mobility (CIM). Här hittar du också vilka personer som är koordinatorer för vilka utbytesavtal och som har mer kännedom om de olika programmen.

Har du allmänna frågor om utbytesstudier kan du skicka ett mejl till:

Chalmers International Mobility
Student- och utbildningsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd

Baltikum, Cypern, Grekland, Kroatien, Polen, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, USA, Kanada, Australien, Taiwan, Dubbel masterexamen, Idea-league

Barbara Sturn
Handläggare vid Utbildningsstöd

Belgien, Frankrike, Nederländerna, nordiska länderna, Hong Kong, Singapore och Indien

Karolina Strandsäter
Koordinator vid Utbildningsstöd

Italien och Portugal, Japan och Latinamerika

Ann-Marie Endresen
Koordinator vid Utbildningsstöd

Irland, Spanien, Storbritannien, Schweiz, Österrike, Sydafrika, Kina och Korea

Frida Jedvert
Koordinator vid Utbildningsstöd

IAESTE

Anders Fredén
Koordinator vid Utbildningsstöd

UNITECH, Nordic Five Tech och Enhance-EEP

Andreas Eriksson
Koordinator vid Utbildningsstöd