Samarbete i utbildning och med studenter

Bild 1 av 1
Studenter samarbetar

Vi vill ge våra studenter bästa möjliga förutsättningar att ta till sig undervisningen med en tydlig koppling mellan teori och praktik. Chalmers samverkar därför på olika sätt med näringsliv och samhälle. En viktig aspekt är att ge utbildningen en tydlig arbetslivsanknytning.

Underlätta övergången från studier till arbetsliv

Representerar du en större eller mindre verksamhet? Vill du medverka i utbildningen? Det finns flera sätt att bidra!

Inom program och kurser finns olika möjligheter:

 • Vara gästföreläsare
 • Visa på karriärvägar
 • Erbjuda studiebesök
 • Vara handledare åt en student
 • Laborationer/övningsledare
 • Seminarier/workshoppar
 • Medverka i projekt/projektkurser
 • Ge förslag på övningsuppgifter/case
 • Erbjud kandidatarbete/examensarbete
 • Delta på exjobbskvällar
 • Anordna eller medverka i alumnträffar
 • Evenemang och aktiviteter, exempelvis lunchseminarier
 • Övningsuppgifter/case
 • Kandidatarbete/examensarbete/
 • Mentorskap – vara mentor åt någon av våra studenter
 • Programråd – vara med och påverka programmens utformning genom medverkan i programråd. 

Vill du kontakta oss och få veta mer om hur du kan samverka kring frågor om utbildning vänligen kontakta våra programansvariga. 

 

bild från stort rum i chalmers makerspace
Chalmers makerspace Fuse innehåller bland annat en stor flexibel yta med möjligheter till exempelvis utställningar, events och samarbetsprojekt.

Samverka med Tracks

Tracks är Chalmers största satsning på utbildning någonsin. Det utgörs av ett unikt koncept med tvärdisciplinära kurser som i stor utsträckning genomförs tillsammans med aktörer i det omgivande samhället.

Dessa kurser är valbara och hör inte till ett specifikt program eller någon institution. Genom att komma samman – över disciplingränserna – och gemensamt ta sig an samhällsviktiga och verkliga problem får deltagarna nya och breddade kunskaper. Kurserna inom Tracks är öppna för såväl studenter som alumner, oavsett utbildningsbakgrund och vissa av dem är även tillgängliga för anställda som vill bygga på sin kompetens i linje med Chalmers erbjudande om livslångt lärande. Många av Trackskurserna hålls i Chalmers Makerspace Fuse. Här finns moderna forskningsmiljöer och labb där du som företagsrepresentant kan samverka med forskare och studenter

Formatet inkluderar också ett nära samarbete med externa aktörer och företag, som välkomnas att delta och bidra i kurserna. Vill du veta mer, samverka med Tracks eller komma med förslag på innehåll till en kurs? Kanske någon kompetens som du tycker saknas hos dagens ingenjörer? Hör av dig till Tracks ledare Mikael Enelund:

Bli idépartner till entreprenörsstudenter

Inom mastersprogrammet Entrepreneurship and Business Design ägnar studenterna hela sitt avslutande år åt att driva och utveckla skarpa innovationsprojekt.

Projekten kan vara av karaktären att resultatet blir ett uppstartföretag med Chalmers som delägare tillsammans med studenterna och en idépartner. Inkubatorbolaget Chalmers Ventures ansvarar för att identifiera idéer och idépartner. 
Mer information om processen hos Chalmers Ventures.

Det andra alternativet som finns, är projekt av karaktären att driva en process och arbeta entreprenöriellt inom en etablerad organisation. Projektarbetet drivs inom den så kallade ”Entrepreneurial Leadership Lab” som innebär ett samarbete mellan forskarna/lärarna, studenterna och en extern organisation. 

          

Erbjud examensarbete och jobb

Erbjud examensarbete och jobb

Sista terminen gör alla studenter ett examensarbete. Examensarbetet är ett viktigt tillfälle för studenten att tillämpa sina kunskaper på ett verkligt problem och är en språngbräda ut i arbetslivet. I Chalmers annonsportal lägger du som uppdragsgivare upp exjobbsannonsen själv. Därefter granskar och publicerar vi annonsen så snart vi kan. Ett exjobb måste först godkännas av programansvarig och vald examinator på Chalmers innan studenten kan starta sitt arbete.