Samarbete i utbildning och med studenter

Bild 1 av 1
Studenter samarbetar

Vi vill ge våra studenter bästa möjliga förutsättningar att ta till sig undervisningen med en tydlig koppling mellan teori och praktik. Chalmers samverkar därför på olika sätt med näringsliv och samhälle. En viktig aspekt är att ge utbildningen en tydlig arbetslivsanknytning.

Underlätta övergången från studier till arbetsliv

Representerar du en större eller mindre verksamhet? Vill du medverka i utbildningen? Det finns flera sätt att bidra!

Inom program och kurser finns olika möjligheter:

 • Vara gästföreläsare
 • Visa på karriärvägar
 • Erbjuda studiebesök
 • Vara handledare åt en student
 • Laborationer/övningsledare
 • Seminarier/workshoppar
 • Medverka i projekt/projektkurser
 • Ge förslag på övningsuppgifter/case
 • Erbjud kandidatarbete/examensarbete
 • Delta på exjobbskvällar
 • Anordna eller medverka i alumnträffar
 • Evenemang och aktiviteter, exempelvis lunchseminarier
 • Övningsuppgifter/case
 • Kandidatarbete/examensarbete/
 • Mentorskap – vara mentor åt någon av våra studenter
 • Programråd – vara med och påverka programmens utformning genom medverkan i programråd. 

Vill du kontakta oss och få veta mer om hur du kan samverka kring frågor om utbildning vänligen kontakta våra programansvariga. 

 

bild från stort rum i chalmers makerspace
Chalmers makerspace Fuse innehåller bland annat en stor flexibel yta med möjligheter till exempelvis utställningar, events och samarbetsprojekt.

Samverka med Tracks

Tracks är ett unikt koncept inom Chalmers utbildningserbjudande som genomförs med koppling till det omgivande samhället. Trackskurserna är valbara, tillhör inte någon specifik institution eller program, utan studenter och alumner är välkomna att söka oavsett utbildningsbakgrund. Vissa Trackskurser är även tillgängliga för den som är anställd och vill kompetensutveckla sig som en del i Chalmers erbjudande gällande livslångt lärande. Tracks erbjuder tvärdisciplinära kurser där deltagarna får ny kunskap genom att ta sig an verkliga, samhällsviktiga problem tillsammans. Många av Trackskurserna hålls i Chalmers Makerspace Fuse Här finns moderna forskningsmiljöer och labb där du som företagsrepresentant kan samverka med forskare och studenter.

Formatet inkluderar också ett nära samarbete med externa aktörer och företag, som välkomnas att delta och bidra i kurserna. Vill du veta mer, samverka med Tracks eller komma med förslag på innehåll till en kurs? Kanske någon kompetens som du tycker saknas hos dagens ingenjörer? Hör av dig till Tracks ledare Mikael Enelund:

Mikael Enelund
Utbildningsområdesledare vid MATS

Bli idépartner till entreprenörsstudenter

Inom mastersprogrammet Entrepreneurship and Business Design ägnar studenterna hela sitt avslutande år åt att driva och utveckla skarpa innovationsprojekt.

Projekten kan vara av karaktären att resultatet blir ett uppstartföretag med Chalmers som delägare tillsammans med studenterna och en idépartner. Inkubatorbolaget Chalmers Ventures ansvarar för att identifiera idéer och idépartner. Läs mer om deras process här.

Det andra alternativet som finns, är projekt av karaktären att driva en process och arbeta entreprenöriellt inom en etablerad organisation. Projektarbetet drivs inom den så kallade ”Entrepreneurial Leadership Lab” som innebär ett samarbete mellan forskarna/lärarna, studenterna och en extern organisation.