Tjänster och verktyg

Här hittar du de vanligaste it-verktygen som du behöver för att bedriva och administrera dina studier. Till exempel länk till lärplattformen Canvas och till studiesystemet Ladok.

Canvas: Lärplattform
Canvas: LärplattformI Canvas hittar du som student kurshemsidor för dina kurser samt en programhemsida för det program du tillhör.
Ladok: Studiedokumentationssystem
Ladok: StudiedokumentationssystemLadok för studenter är din egen studentsida i Ladok där du kan planera dina studier.
TimeEdit: schemavisning och lokalbokning
TimeEdit: schemavisning och lokalbokningI TimeEdit kan du söka fram scheman eller boka grupprum.
MEX: Min väg mot examen
MEX: Min väg mot examenFölj programplanen, se dina studieresultat samt ansök om tillgodoräknande av hel kurs.
Outlook webmail
Outlook webmailOutlook på webben.
Studenternas programvaruportal
Studenternas programvaruportalPortalsida där studerande vid Chalmers kan ladda ned programvara.
Topdesk: serviceportal
Topdesk: serviceportalÄrendehanteringssystem och kunskapsartiklar.
MyAccount: CID administrering
MyAccount: CID administreringI MyAccount kan du administratrera ditt Chalmerskonto (CID).
Inspera: digital tentamen
Inspera: digital tentamen Digital tenta genomförs på egen laptop eller på dator i datorsal.
Campus maps: Karttjänst
Campus maps: KarttjänstKarttjänst med information om lokaler, institutioner, bibliotek, studenttjänster, restauranger.
Ansökan om examen
Ansökan om examenTjänst för att ansöka om examensbevis.
Ansökan om utbildningsbevis
Ansökan om utbildningsbevisTjänst för att ansöka om utbildningsbevis för sjöbefäl.

It-support för studenter

Här hittar du information om ditt Chalmers-id, cid, och hur du använder din studentmejl. På sidan finns även information...