Frågor och svar om kursval – FAQ

Bild 1 av 1
Student sitter vid en dator

På den här sidan har vi samlat svar på några vanliga frågor om kursval. Allmän information om kursvalet finns på sidan Kursval. Det är också viktigt att du tar del av specifik kursvalsinformation som du får från ditt program. 

Kursval

I de flesta av Chalmers utbildningsprogram finns möjlighet att göra ett eller flera kursval. Om du ska göra kursval och hur stort valbart utrymme det finns i ditt program framgår av programplanen. Du ansvarar själv för att välja kurser som bidrar till att uppfylla examenskraven för ditt program. Ta därför del av informationen på den här sidan och specifik kursvalsinformation som du får från ditt program.

Om du inte ser ditt programs kurser på antagning.se

Studenter som läser i normal takt har automatiskt tillgång till att göra kursval de läsperioder de behöver det. 

Kontakta studievägledare eller utbildningssekreterare för ditt program för att få tillgång till att göra kursval om du inte ser ditt programs kurser på antagning.se. 

Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Om du har tekniska problem på antagning.se

Använd vårt kontaktformulär.

Kontaktformuläret

Kontaktformuläret ska främst användas om du har tekniska problem att göra ditt kursval på antagning.se.

Vad gäller för mig?

Jag är: Avgiftsskyldig student, Double Degree-student eller RIU-student.

Du gör kursval på samma sätt som övriga studenter på ditt program.

 

Jag har individuell studieplan

Kontakta din studievägledare för mer information om hur du ska välja kurser.

 

Jag är doktorand.

Du ska inte välja kurser på antagning.se. Gör kursval enligt de ordinarie rutiner som finns på din institution.

 

Jag är avstängd. Får jag göra kursval?

Ja, du gör ditt kursval precis som vanligt.

Välja kurser

Spelar det någon roll när jag ansöker under kursvalet?

Nej, under ordinarie ansökningsomgång spelar det ingen roll när du ansöker så länge som du söker i tid. Under sen anmälan däremot så görs urval enligt principen först till kvarn per ansökningsdag (tid på dygnet spelar ingen roll).

 

Har jag tillgång till att söka alla kurser på Chalmers i kursvalet på antagning.se?

Nej. Vilka kurser du kan söka beror på vilket program du läser.

 

Kan jag välja kurser som sträcker sig över flera läsperioder?

Ja. Du väljer sådana kurser i det kursval som gäller den läsperiod då kursen startar.

 

Jag har varit registrerad på en kurs tidigare och vill läsa den igen, ska jag välja den i kursvalet?

Nej, om du tidigare har varit registrerad på en kurs ska du omregistrera dig på kursen när registreringsperioden öppnar. Om du däremot har tidigt avbrott på kurs så räknas det som en återtagen registrering, då behöver du söka kurs igen.

 

Hur ska jag göra om jag vill läsa mer än heltid i en läsperiod?

Välj den extra kurs som du är intresserad av inom perioden för sen anmälan.

 

Jag har tidigare studerat vid Chalmers men jag har inget aktivt datorkonto. Hur ska jag göra kursval?

Gör ditt kursval på antagning.se med ditt antagning.se-konto. När du sedan använder ditt antagning.se-konto för att registrera dig på kursen i Ladok så kommer ditt datorkonto att återaktiveras.

 

Jag ser bara kurser på svenska/engelska, varför?

Samtliga kurser på antagning.se har sitt svenska namn, även kurser på avancerad nivå. På universityadmissions.se kommer samtliga kurser synas med sitt engelska namn, även kurser på grundnivå.

 

Hur ser jag om en kurs är platsbegränsad/platsobegränsad?

Om det i kursplanen finns en rubrik ”Max antal deltagare” med efterföljande siffra så är kursen platsbegränsad. Om rubriken och siffran inte finns så är kursen platsobegränsad.

Sök kursplan

 

Jag läser ett masterprogram och ska välja kurser som ska ingå som valfria poäng i min examen. Vilka kurser kan jag välja?

Kurser som ska ingå som valfria poäng i masterexamen:

  • måste vara på högskolenivå (men kan vara på kandidatnivå/grundnivå).
  • kan vara inom andra huvudområden än masterprogrammets huvudområde.
  • får inte innehållsmässigt överlappa med (vara samma som) andra kurser som ingår i kandidat- eller masterexamen.
  • får inte ha legat till grund för antagning till masterprogrammet (eller överlappa innehållsmässigt med kurser som gjort det).

Observera att andra regler gäller för valfria kurser i grundprogram!

Om du är osäker på om du kan ha med en kurs som valfri i din examen, kontakta utbildningssekreteraren för ditt program.

 

Kan jag som student på grundnivå söka kurser på avancerad nivå?

Nej. Det enda undantaget är om kursen på avancerad nivå ingår i din programplan.

 

Kan jag som student på avancerad nivå söka kurser på grundnivå?

Ja, men kurser som har kursspråk svenska på grundnivå kommer att kräva Svenska 3-behörighet.

 

Mitt program har inriktningsval, hur ska jag göra?

Inriktningsval görs i Ladok och du kommer att få information från ditt program om det gäller dig.

Antagningsbesked, reservlista och återbud

Varför har jag inte fått mitt antagningsbesked?

Se till att du har en korrekt e-postadress på antagning.se eftersom antagningsbesked och eventuellt besked om reservantagning skickas till den e-postadressen. Kontrollera även om det råkat hamna i skräppost. 

 

Jag fick inte kurser för heltid/jag fick inte alla mina valda kurser. Vad gör jag?

Du kan göra en sen anmälan för att välja ytterligare kurser i läsperioden. 

 

Jag står på reservlista, när får jag reda på om jag kan få en plats på kursen?

Om det blir platser lediga sker reservantagning löpande från att ordinarie antagningsbesked har skickats ut, dock senast sista dag för registrering på kursen.  

 

När och hur ska jag lämna återbud?

Så snart du vet att du inte ska läsa en kurs/kurser ska du lämna återbud till den/dem så att studenter på eventuell reservlista kan få plats i kursen i stället och så att lärare får korrekta listor på kursdeltagare. Gör så här: 

  • Lämna återbud i Ladok genom att klicka på Visa mer vid aktuell kurs och klicka på Jag vill inte läsa denna utbildning. 
  • Lämna återbud på antagning.se genom att klicka på Jag vill INTE läsa utbildningen vid den aktuella kursen. 

Om du lämnar återbud nära kursstart är det inte längre möjligt att lämna återbud på antagning.se – då räcker det att du gör det i Ladok. 

Sen anmälan och återanmälan

Jag har använt alla mina valalternativ men behöver göra ytterligare val i sen anmälan. Vad gör jag nu?

Använd vårt kontaktformulär. 

Kontaktformulär för kursval. 

 

Kommer jag kunna prioritera om kurser i sen anmälan?

Nej, din första prioritets-ordning gäller när du lägger till kurser i sen anmälan. 

 

Hur gör jag återanmälan till kurs?

Läs mer här om hur du gör en återanmälan.

 

Kan jag bli antagen till mer än heltidsstudier i sen anmälan?

Sen anmälan-perioden har ingen antagningsgräns – om det finns plats i kurserna kan du bli antagen till alla kurser du söker i sen anmälan. Kontrollera så att du bara är antagen till de kurser du kommer att delta i. Kom ihåg att lämna återbud i Ladok till kurser du inte ska delta i för att inte uppta plats för andra studenter. 

Kontaktpersoner per program

Har du frågor om dina studier?

Här hittar du kontaktinfo till studievägledare, utbildningssekreterare och programansvarig.


Du kanske också är intresserad av