Antagningsordning för grundutbildningen

Bild 1 av 1
Dekorationsbild

Regler för tillträde (anmälan, behörighet och urval) till högskolans utbildningsalternativ inom grundutbildning (grund- och avancerad nivå) samt förutbildning samt fort- och vidareutbildning regleras av antagningsordningen.

Kommande läsårs föreskrift träder i kraft det datum den fastställs, men gäller enbart för presumtiva studenter. Den gäller enbart för den som söker till ett utbildningsalternativ med startdatum under det läsår som anges i föreskriftens namn.

Tillträde till forskarutbildning och uppdragsutbildning omfattas ej av föreskriften.

Antagningsordningen för två läsår (innevarande och kommande) publiceras på chalmers.se för att underlätta jämförelser. Tillträdeskrav för ett utbildningsutbud ska vara fastställt publiceras på antagning.se (universityadmission.se). För att säkerställa att en student som påbörjar ett utbildningsalternativ såväl som en presumtiv student har tillgång till ett giltigt regelverk antagningsordningen för två läsår publicerade parallellt.

Chalmers officiella kommunikationsspråk är svenska. Den engelska versionen av detta dokument är endast en översättning. I händelse av eventuella skillnader ska den fastställda antagningsordningen på svenska äga företräde.
Välj engelska i menyn för att växla språk.

Läsåret 2024/25

Läsåret 2023/24

Den lokala antagningsomgången för Chalmersvalet till masterprogram

Tillträdeskrav för avancerad nivå (masterprogram) som anges i antagningsordningens gäller för alla sökande.

I det kompletterande dokumentet över Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) till den lokala antagningsomgången för Chalmersvalet till masterprogram har den särskilda behörigheten till avancerad nivå (masterprogram) översatts till Chalmers kurskoder för sökande med en grundutbildning från Chalmers tekniska högskola. I händelse av eventuella skillnader och i de fall kurskoder saknas, ska den fastställda antagningsordningen äga företräde.

I det andra kompletterande dokumentet, kallad matris, är en översikt över ackrediteringar och förtur (platsgaranti), som visar dessa uppgifter på ett överskådligt sätt. Ackrediteringsbegreppet är kopplat till Föreskrift för Lokal examensordning för examina på grundnivå och avancerad nivå (Styrdokument vid Chalmers tekniska högskola AB).

Läsåret 2024/25

Läsåret 2023/24