Vad tycker tidigare deltagare om Tracks?

Tidigare deltagare på Trackskurser uppskattar att kurserna gett dem nya insikter och kontakter. Här kan du läsa intervjuer med några tidigare studenter

Jael Kahlenberg Caso, tidigare deltagare

Jael Kahlenberg Caso: "Jag tror att erfarenheten av konstruktion kommer att vara en stor tillgång i mitt nästa arktitektur- eller designprojekt."

Trackskurs: Adaptation to Future Environments: Interdisciplinary Work on a Live Smart Building Project

Program: Architecture and Urban Design

Beskrivning av kursen: "Kursen var ett komplement till ett projekt på arkitekturavdelningen från min föregående termin. Kursens fokus var att färdigställa en paviljong för Göteborgs 400-årsjubileum. Under detta projekt arbetade två grupper tillsammans för att bygga strukturen och producera de 3D-utskrivna grundfötterna. Jag var en del av 3D-utskriftsgruppen där jag designade och skrev ut delarna och sedan konstruerade dem på plats"

Mohamed Musthafa, tidigare student på en Trackskurs

Mohamed Musthafa: "Den praktiska erfarenheten av att bygga och testa en battericell är mycket värdefull.”

Trackskurs: Rechargeable Battery Systems: from atom to cell 

Program: Sustainable Energy Systems

Beskrivning av kursen: "Projektet gick ut på att bygga och utvärdera en knappcellsbatteri. Alla studenter i gruppen deltog i alla steg. Från att förbereda materialet, till montering av batteriet och testning av dess användning och prestanda. Vi var tvungna att välja ett individuellt ämne som vi skulle hålla en presentation om".

Abhinav Sathi Praveen, tidigare student på en Trackskurs

Abhinav Sathi Praveen: “Kursen öppnade upp för olika jobbmöjligheter inom batteritillverkning och testning för mig"

Trackskurs: Battery Materials and Manufacturing

Program: Materials Science

Beskrivning av kursen: "Jag var med i ett projekt som gick ut på att bygga och utvärdera ett knappcellsbatteri. Elektroderna skulle tillverkas i materiallaboratoriet för att testas i knappcellen. Min roll var att stansa ut de tillverkade elektroderna och jag var involverad i att utföra olika elektrokemiska tester för att analysera cellens prestanda och livslängd."

Parsa Ariaman, previous participant

Parsa Ariaman: "Trackskursen gav mig större kreativ frihet."

Trackskurs: Solar energy: From photons to future societal impact

Program: Industrial Ecology 

Beskrivning av kursen: "Rapporten som mitt team skrev undersökte möjligheten att integrera storskalig säsongslagring av väte med solcellsanläggningar. Detta för att underlätta spridningen av solceller i Sverige genom att möjliggöra att elektricitet som inte kan användas direkt kan användas senare. Jag var en av tre gruppmedlemmar. Jag skrev om de ekonomiska, miljömässiga och socio-tekniska aspekterna av väte när det används som storskalig säsongslagring. Jag identifierade hinder och möjliggörare för tekniken att användas för detta ändamål och dess potentiella effekter på vidare spridning av solceller i Sverige."

Rodrigo de Souza Nazareth Giorgi, tidigare student på en Trackskurs

Rodrigo de Souza Nazareth Giorgi: "Dynamiken i kursen skiljer sig definitivt från den traditionella klassrumsmiljön."

Trackskurs: Adaptation to Future Environments

Program: Industrial Ecology 

Beskrivning av kursen: "Projektet gick ut på att montera en paviljong för Göteborgs 400-årsjubileum, som involverar en kombination av biomass- och avfallsbaserade polymerkompositer, trästruktur, med robot- och digitala tillverkningsmetoder. Paviljongen består av en reciprok ramstruktur av trä, 3D-utskrivna fotkompositer av cellulosa och ett tak av havsplast tillverkat av fisknätavfall. Detta initiativ representerar ett åtagande för hållbart byggande och teknologiska framsteg i anpassningen till framtida miljöer."