Kurslitteratur

Bild 1 av 1
Bokhyllor på biblioteket.

I de flesta kurser finns litteratur som du som student förväntas läsa under kursens gång. Du hittar information om vilken litteratur som ingår i den kurs du ska läsa antingen i kursens kursplan i Studieportalen eller på kurshemsidan i lärplattformen Canvas.

Canvas: Lärplattform
Canvas: LärplattformI Canvas hittar du som student kurshemsidor för dina kurser samt en programhemsida för det program du tillhör.
Canvas

Länk till Studieportalen

Ny kurslitteratur

Den mesta litteratur som används i Chalmers kurser går att köpa i Chalmers studentkårs affärer STORE på campus Johanneberg och Kokboken på campus Lindholmen.

7490 1920X1080px
Chalmers Store

Begagnad kurslitteratur

På anslagstavlor i sektionslokaler och kårhuset finns ofta annonser för begagnad litteratur. Det är ett utmärkt sätt att få tag på kurslitteratur, men var uppmärksam så att du köper den upplaga av litteraturen som används i din kurs.

Låna kurslitteratur

Mycket av kurslitteraturen finns även att läsa och/eller låna på Chalmers bibliotek – ibland också i digital form. Biblioteket har förutom böcker även en omfattande samling av databaser och tidskrifter.

8390 1920X1080px
Chalmers bibliotek