Kurslitteratur

Bild 1 av 1
Bokhyllor på biblioteket.

I de flesta kurser finns litteratur som du som student förväntas läsa under kursens gång. Du hittar information om vilken litteratur som ingår i den kurs du ska läsa antingen i kursens kursplan eller på kurshemsidan i lärplattformen Canvas.

Canvas: Lärplattform
Canvas: LärplattformI Canvas hittar du som student kurshemsidor för dina kurser samt en programhemsida för det program du tillhör.

Kursplaner

Här kan du söka efter kursplaner.

Ny kurslitteratur

Den mesta litteratur som används i Chalmers kurser går att köpa i Chalmers studentkårs affärer STORE på campus Johanneberg och Kokboken på campus Lindholmen.

Chalmers Store

(Öppnas i ny flik)

Begagnad kurslitteratur

På anslagstavlor i sektionslokaler och kårhuset finns ofta annonser för begagnad litteratur. Det är ett utmärkt sätt att få tag på kurslitteratur, men var uppmärksam så att du köper den upplaga av litteraturen som används i din kurs.

Låna kurslitteratur

Mycket av kurslitteraturen finns även att läsa och/eller låna på Chalmers bibliotek – ibland också i digital form. Biblioteket har förutom böcker även en omfattande samling av databaser och tidskrifter.

Chalmers bibliotek

(Öppnas i ny flik)