Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för chalmers.se 

Den här webbplatsen drivs av Chalmers tekniska högskola AB. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och den här sidan beskriver hur chalmers.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, enligt WCAG 2.1 AA.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från chalmers.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF eller stor text kan du kontakta oss på följande sätt: 

Svarstiden är normalt 2-5 dagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Använd knappen Tyck till om sidan som finns längst ned på våra webbsidor.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i stor utsträckning förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan. Vi arbetar kontinuerligt på att lösa problemen.

  • Det förekommer att synlig etikett och tillgängligt namn inte överensstämmer (så kallad "Aria Label"). Detta problem finns bland annat på språkväxlaren samt Sökrutan i Nyheter och Hitta program.  Användare som talar in data kan få svårt att aktivera en kontroll om den etikett som visas på skärmen inte överensstämmer med dess tillgängliga namn. WCAG 4.1.2, WCAG 2.5.3
  • Enstaka innehållsblock som hämtas från databas är tomma. Det gör att det saknas information om innehållsstruktur och hur sidelement passar ihop om man använder en skärmläsare. WCAC 1.3.1 
  • Det förekommer att element-ID inte är unika på sidor. Detta behövs för skärmläsare, vilka är beroende av att sidelement är korrekt markerade. WCAG 4.1.1
  • Tangentbordsnavigering fungerar inte i ett fåtal tabeller med rullist. Det gör det svårt för besökare som har svårighet med att använda en mus och som istället behöver kunna använda ett tangentbord (eller tangentbordsalternativ) för navigering. Detta inkluderar personer som är blinda och personer med motoriska funktionshinder. WCAG 2.1.1
  • Det förekommer ett fåtal tomma rubriker. Rubriker hjälper till att dela upp innehållet och underlättar för besökare som använder skärmläsare att hitta information på en sida. WCAG 1.3.1
  • Det kan förekomma att länkar inte har textalternativ vilket skapar svårighet att förstå syftet med länken. Detta kan också gälla länkar som representeras av bilder eller ikoner, vilket kan vara problematiskt för besökare som är blinda eller har nedsatt synförmåga. WCAG 2.4.4, WCAG 2.4.9, WCAG 4.1.2
  • Det förekommer knappar som saknar textalternativ. Om inget textalternativ anges kan det hända att knappar som representeras av bilder eller ikoner inte kan användas av besökare som använder hjälpmedelsteknik. WCAG 4.1.2
  • Det förekommer dokument, till exempel PDF-dokument, med kända tillgänglighetsproblem rörande innehåll, struktur eller funktionalitet. Vi förbättrar dokument löpande och på begäran.
  • Utöver ovan används ett fåtal externa tjänster från tredje part vilka inte är fullt förenliga med tillgänglighetskrav. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi använder ett externt verktyg som stöd för webbredaktörernas innehållsarbete med tillgänglighet. Vi använder oss också av självskattning, intern testning, av chalmers.se. Utifrån dessa tester och rapporter har vi löpande arbetsmöten med både webbredaktörer och utvecklare. Utöver ovan har Chalmers leverantör av webbplatsen genomfört granskning av funktionalitet via egen expertis samt externt verktyg.

Senaste bedömningen gjordes den 30 januari 2023. Bedömningar görs även löpande dagligen av webbredaktörer med stöd av verktyg.

Webbplatsen publicerades februari 2023. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 30 januari 2023.

 

Externa länkar

Formulär för anmälan om bristande tillgänglighet | Digg
Web Content Accessibility Guidelines version 2.1