Sustainable approaches for Entrepreneurial (Co)Action

Denna handlingsbaserade kurs erbjuder lärande inom området hållbart entreprenörskap och innovation och andra ämnen relaterade till huvudtemat. Eleverna kommer att arbeta med ett verkligt projekt för att hjälpa andra att engagera sig i hållbart entreprenörskap och för att se entreprenörskap som värdeskapande för andra (inte bara att skapa välstånd för sig själv).

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.