Inför och under ditt utbyte – när du är antagen

Bild 1 av 1
Foto på byggnaden Kuggen.

När du blivit antagen har du ett antal förberedelser att göra. Här hittar du information om vad du behöver tänka på. 

Interiörbild biblioteket. Taklampor.

Du kommer att få information via mejl om vilka dokument som behöver fyllas i och när dessa ska laddas upp/fyllas i. Det är en hel del administrativt arbete inför utbytesstudier och det krävs att du som student sätter dig in i processen och tar ansvar så att du inte missar något.

För dig om ska åka inom Europa – utbytesprogrammet Erasmus+

Nedan gäller för dig som ska åka inom Europa med undantag för dig som ska till Schweiz, där finns avvikelser.

  • Study plan – underlag. Fyll i ett underlag med kurser och skicka via mejl till utbildningssekreteraren
  • Överenskommelseblankett (Agreement between Chalmers and students admitted to an exchange program)
  • Erasmus Grant contract
  • Learning Agreement (ISCED koderna finns i Sökportalen)
  • Arrival and departure Form

Alla formulär i MoveOn som rör Erasmus utbytet (ej utbyten till Schweiz) har vi samlat i en och samma portal: Erasmus-portal.

Blanketter

Två personer vid varsin dator.

För dig som ska åka utanför Europa – utbytesprogrammet Global Exchange

  • Study plan – underlag. Fyll i ett underlag med kurser och skicka via mejl till utbildningssekreteraren
  • Överenskommelseblankett (Agreement between Chalmers and students admitted to an exchange program)

Alla formulär i MoveOn som rör utbytet (inklusive utbyten till Schweiz) har vi samlat i en och samma portal: MoveOn-portal.

Foto på studenter.

Visum

För att kunna studera i vissa länder krävs ett visum (för länder utanför EU/ESS). Du kommer att få information från partneruniversitet om hur och när du ska ansöka om detta. Det är viktigt att du följer instruktioner och skickar in ansökan för visum i tid. Är du internationell student så kan du behöva visum även för studier inom EU/ESS, i så fall bör du kontakta migrationsverket för hjälp med att säkerställa vad som gäller i ditt specifika fall.

Försäkring

Du är försäkrad genom Chalmers under ditt utbyte och då gäller Kammarkollegiets försäkring Student UT. Försäkring gäller två veckor före terminsstart och två veckor efter terminens slut. Den gäller också 24 timmar om dygnet. Viktigt att veta är att den endast gäller i det land du studerar i så om du planerar att resa runt måste du ha en kompletterande försäkring (som du får ordna själv). Här kan du läsa mer om försäkringen Student UT och vad den täcker:

Kammarkollegiets försäkring Student UT

Finansiering/CSN

Studenter som åker på utbyte inom Europa genom utbytesprogrammet Erasmus+ får ett bidrag från Erasmus+ programmet. För att få bidraget krävs att de efterfrågade dokumenten är uppladdade och inskickade korrekt. Bidraget varierar beroende på destination för själva utbytet. 

Läs mer om UHR/Erasmus+

Studenter som åker på utbyte utanför Europa genom utbytesprogrammet Global Exchange tilldelas ett bidrag från Chalmers. För en termin ligger beloppet på 15.000 kronor och för ett år ligger beloppet på 30.000 kronor.

Du kan ansöka om CSN för studier utomlands, detta görs direkt via CSN:s hemsida. Om du har frågor kring CSN och utbytesstudier så ska du ta dessa direkt med CSN. Bidraget från Erasmus+ eller direkt från Chalmers ska inte tas upp som en inkomst när du fyller i blanketten från CSN.

För dig som ska på utbyte till Schweiz: du kommer att få ett alternativt stipendium från Chalmers då du inte kommer att få Erasmus-bidraget. Mer information får du via din koordinator.

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Kontakta samordnaren för pedagogiskt stöd på Chalmers som hjälper dig med att utfärda ett intyg med information om vilket stöd du får på Chalmers idag. Detta behöver du sedan skicka till partneruniversitet för att säkerställa att du får rätt hjälp under ditt utbyte.

Du har själv ansvar för att ordna annat stöd som du kan ha behov av såsom ledsagning, transporter, sjukgymnastik, psykolog, rullstol eller personlig dator med anpassade program eller andra personliga hjälpmedel.

Här finns en checklista, sammanställd av samordnaren för pedagogiskt stöd på Chalmers, för dig som ska åka på utbyte och har en funktionsnedsättning.

Pedagogiskt stöd för studenter
Student- och utbildningsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd

Checklista för dig med funktionsnedsättning eller behov av pedagogiskt stöd