Viktigt att göra inför din tentamen

Bild 1 av 2
Studenter i klassrum
Här förklarar vi hur det går till att tenta på Chalmers.

På Chalmers måste du vara anmäld för att skriva din tentamen. Du blir automatiskt anmäld till det ordinarie tentamenstillfället om du är registrerad på det aktuella kurstillfället. Ska du skriva en omtentamen ansvarar du själv för att anmäla dig i Ladok. Du ansvarar även för att kontrollera att du är anmäld.  

Anmälan till tentamen

För att kunna tentera måste du vara registrerad på kursen och anmäld till tentamenstillfället. Du blir automatiskt anmäld till det ordinarie tentamenstillfället om du är registrerad på det aktuella kurstillfället. Vid omtentamen måste du själv anmäla dig i Ladok.

Du ansvarar själv för att kontrollera att du är anmäld. Du blir inte insläppt i tentasalen om du kommer dit oanmäld. Inga undantag görs. Observera att varken en administratör eller en examinator kan anmäla dig efter att anmälningstiden gått ut. 

Olika former av examination

Efter varje kurs eller kursmoment testas dina kunskaper. Den vanligaste formen av examination är skriftlig tentamen (tenta). Även andra former för examination är vanliga, till exempel projektarbete, laboration eller uppsats. Information om examination ges i början av varje kurs.

Kom ihåg att du måste vara anmäld för att få skriva din tenta!

Tentamensperioder och datum

Varje läsperiod avslutas med en ordinarie tentamensperiod. Det finns också flera omtentaperioder under läsåret.
Information om läsårstider

Sök tentamensdatum

Tentamensdatum för ordinarie tentamen, omtentamen 1 och omtentamen 2 publiceras i juni för kurser som går i läsperiod 1 och 2 (höstterminen). För kurser som går i läsperiod 3 och 4 (vårterminen), publiceras tentamensdatum i december.

Praktiska förberedelser och godkända hjälpmedel

Se till att vara förberedd och ha koll på läget inför din tenta. Här har vi samlat en rad viktiga saker som du behöver veta.

Digital salstentamen (Inspera)

En digital tenta skriver du på din bärbara dator eller på en chalmersdator i en datorsal. Precis som vid en vanlig tenta måste du vara anmäld för att få skriva en digital tenta. 

För att använda Inspera behöver du ladda ner Safe Exam Browser (SEB) till din dator från demotentan på Chalmers Inspera. SEB är en låst webbläsare (browser) som ger dig tillgång till Inspera, men inget annat på internet. När SEB är installerat på din dator kommer Inspera att hitta och kalibrera din dator. När du öppnar tentan i Inspera hämtas den lokalt till din dator och laddas upp i molnet kontinuerligt under tentamen.

Minst sju kalenderdagar innan din tentamen bör du testa din dator genom att logga in och göra demotentan.

Inspera: digital tentamen
Inspera: digital tentamen Digital tenta genomförs på egen laptop eller på dator i datorsal.

Anpassad tentamen - för dig med Nais-intyg eller tillfälliga behov

Anpassad tentamen kan innebära att du som har ett giltigt Nais-besked med beviljad anpassning kan få förlängd skrivtid, använda dator med pedagogiska stödprogram och/eller få skriva enskilt eller i mindre grupp. Du måste vara anmäld till tentorna som du ska skriva. 

Meddela tentamensadministrationen vid förändringar:

  • Om inte alla delar av det beviljade stödet ska användas på tentan.
  • Om du är anmäld men får förhinder att tentera.
  • Avanmäl dig till tentamen i Ladok för studenter. Vid avanmälan senare än tio arbetsdagar innan tentamenstillfälle meddela dessutom tentamen@chalmers.se

Plussning, dubbeltentamen och omtenta

Här kan läsa vad som gäller om du vill plussa, (möjlighet att höja ett betyg) dubbeltenta (skriva två tentor samma dag) eller om du behöver skriva en omtenta.

På tentamensdagen och efter tentan

Här kan du hitta info om hur en tenta går till rent praktiskt och hur du hittar till din tentasal.

Tentamen på annan plats

De allra flesta tentor skrivs på Chalmers campus, men det finns undantag. Här kan du läsa vilka andra alternativ som finns och hur det går till att skriva en tenta på annan plats.