Rättigheter och skyldigheter

Chalmers studenter omfattas av rättigheter och regler som rör studiemiljö, fusk, jämlikhet och krav på information.

Styrdokument för utbildning

För Chalmers utbildning på förutbildningsnivå, grundnivå och avancerad nivå finns ett antal dokument som reglerar hur utbildningen bedrivs och vilka rättigheter och skyldigheter du har som student.

Ta din utbildningsplats i anspråk

På Chalmers måste du ta fullt ansvar för din studiesituation, från och med den första terminen på ett nytt utbildningsprogram. Du måste vara en aktiv student och ha kännedom om de villkor som finns för att ta din utbildningsplats i anspråk. Om du inte uppfyller villkoren kan du förlora din utbildningsplats.

Antagningsordning för grundutbildningen

Regler för tillträde (anmälan, behörighet och urval) till högskolans utbildningsalternativ inom grundutbildning (grund- och avancerad nivå) samt förutbildning samt fort- och vidareutbildning regleras av antagningsordningen.

Fusk och disciplinärenden

Som student måste du följa de regler som gäller vid högskolan. Det innebär bland annat att fusk eller störande av undervisning eller tentamen kan leda till disciplinära åtgärder. En sådan åtgärd kan vara varning eller avstängning. Misstankar prövas av Chalmers disciplinnämnd.

Akademisk hederlighet och integritet

Att studera är att göra andras kunskap till egen kunskap. Men hur gör jag för att visa att jag har tagit till mig, förstått och kan använda andras kunskap i mina egna resonemang?

Försäkringar för studenter

Som student är du försäkrad under skoltid och under direkt färd mellan bostad och den plats där skoltiden inom utbildningen genomförs. Du är även försäkrad under praktik som du genomför som en del av dina studier. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring som hanteras genom Kammarkollegiet.

Användning av AI-system, så kallade chatbotar, i dina studier

Undersök alltid i en kurs om det är lämpligt att använda en chatbot för en uppgift innan du använder den.