Rättigheter och skyldigheter

Chalmers studenter omfattas av rättigheter och regler som rör studiemiljö, fusk, jämlikhet och krav på information.