Regler för användning av AI-verktyg

Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Examinatorn för ditt arbete bestämmer i vilken utsträckning och hur AI-verktyg får användas i ditt arbete. Observera att detta beslut kan variera mellan olika arbeten, även när ni har samma examinator.

Det innebär att du kan få tillstånd att använda AI-verktyg för uppgifter som att generera text, kod och genomföra dataanalys, bland andra tillämpningar. Detta förutsätter dock att du utför dessa uppgifter på ett ansvarsfullt och transparent sätt, enligt nedan.

Du måste ta fullt ansvar för ditt arbete och kunna motivera de val du har gjort avseende dess innehåll. Detta inkluderar att diskutera och försvara den roll som AI spelade i ditt arbete och visa en tydlig förståelse för hur det har bidragit.

Använd alltid AI-verktyg ansvarsfullt

Vid användning av AI-verktyg i ditt arbete är det avgörande att göra det på ett ansvarsfullt sätt, vilket innebär ett etiskt förhållningssätt, akademisk hederlighet och säkerställande av dataintegritet.
Detta inkluderar:

  • Att vara försiktig med ett överdrivet förtroende för AI, vilket innebär att vara medveten om riskerna med att okritiskt acceptera AI-genererade svar som kan vara vinklade eller felaktiga. Undvik till exempel att okritiskt acceptera AI-genererade omskrivningar av din text, kod, litteraturgenomgång eller dataanalys.
  • Förstå risken för plagiering och upphovsrättsintrång. Till exempel kan plattformar som GitHub Copilot använda upphovsrättsskyddad kod när de hjälper programmerare. Var alltid uppmärksam på sådana problem.
  • Säkerställa att användningen av AI-verktyg är tydlig och transparent. Som ett minimum, ge en detaljerad beskrivning av hur och i vilken utsträckning AI-verktyg har använts i ditt arbete. Om du har använt AI-genererat innehåll i ditt arbete bör detta citeras på samma sätt som andra arbeten.
  • Att vara medveten om vikten av att skydda känslig eller proprietär information. Om du till exempel har åtkomst till värdefull information i den organisation där du skriver ditt arbete kan det vara olämpligt att dela den med AI-verktyg.

Rådgör alltid med din handledare

Rådgör alltid med din handledare på Chalmers eller relevanta samarbetspartners inom industri/offentlig sektor om du har några osäkerheter, särskilt vad gäller dataskydd och etiska frågor. För närvarande har Chalmers licensavtal med Bing Chat Enterprise, vilket inkluderar åtgärder för att skydda personlig information.