Registrera dig på kurs

Bild 1 av 1
Studenter som sitter i klassrum

Du måste registrera dig på varje kurs du ska läsa, varje termin och varje läsperiod. Registreringen öppnar alltid på en måndag tre veckor innan kurstillfällets startdatum och stänger andra tisdagen i kurstillfället.

Obligatorisk registrering på kurs

Från och med 1 januari 2023 införde Chalmers en obligatorisk sista skarp registreringsdag på kurser för studenter på förutbildnings-, grund- och avancerad nivå.

Detta innebär:

  • Du ska själv ska göra din registrering, genom Ladok för studenter, på aktuell kurs under registreringsperioden senast tisdag i kursens andra läsvecka.
  • Du förlorar din plats på kursen om du inte registrerar dig i tid.
  • Du ansvarar själv för att höra av dig i god tid innan kursens sista registreringsdag infaller, om du behöver hjälp.
    Du ser exakta registreringstider för varje kurs i Ladok för studenter.

Kursval eller registrering på kurs?

I vissa fall ska du göra ett kursval

Valbara eller obligatoriskt valbara kurser i ditt program behöver du bli antagen till genom att göra kursval inför aktuell läsperiod innan du kan registrera dig. Mer information om detta hittar du på kursvalssidorna.

Du ska inte göra ett kursval:

• Om du ska läsa obligatoriska kurser i ditt program. Dessa blir du automatiskt antagen till i Ladok. Glöm inte att du måste registrera dig på kurserna.

Ny student

Är du antagen till en fristående kurs ska du registrera dig enligt instruktionen under Ny student på Chalmers.

Ny student

Registrera dig på fristående kurs enligt instruktion här.

Registrering på kurs

När läsperioden/terminen börjar måste du vara registrerad på dina kurser. Du registrerar dig i Ladok för studenter under tiden som registreringsperioden är öppen. När du registrerar dig på dina kurser får du tillgång till kurshemsidor och kan anmäla dig till tentor. Allt detta ser du i filmen Introduktion av Ladok för studenter.

Observera att du på vissa kurser måste registrera dig mer än en gång! Det gäller de kurser som löper över ett terminsskifte, t ex där kursen går i både läsperiod 2 och 3, vilket gör att de har två studieperioder och därmed två registreringsperioder.

Introduktion Ladok för studenter

Titta på introduktionsfilmen om registrering på kurs med mera

(Öppnas i ny flik)

Registrering på kurs – flödesschema

Omregis​​trering på kurs

För att omregistrera dig på en kurs du läst tidigare men inte avslutat, använder du tjänsterna i Ladok för studenter. Välj "Min utbildning" och "Byt till annat kurstillfälle". Samma regler gäller vid både omregistrering och registrering. Detta innebär att du själv ska göra din omregistrering på aktuell kurs under registreringsperioden senast tisdag i kursens andra läsvecka. Du förlorar din plats på kursen om du inte omregistrerar dig i tid.

Avbrott på kurs

Om du har kommit på andra tankar och vill ändra något i din studiesituation bör du först kontakta din studievägledare för vägledning. På följande sida hittar du bland annat information om hur du gör för att avbryta en kurs.

Ändra studiesituation

Går inte din kurs längre? 

Ges det fortfarande omtentamen i kursen? Då ska du anmäla dig till den för att kunna slutföra kursen. För mer information:

Sök tentamensdatum

Ges det ingen omtentamen i kursen längre? Då får du kontakta din Studievägledare för att planera dina fortsatta studier.

Kontaktpersoner per program

Innehöll din kurs ingen tentamen utan andra moment som du behöver göra för att slutföra kursen? Då får du kontakta din Studievägledare för att planera dina fortsatta studier.

Kontaktpersoner per program

Jag har inget Chalmerskonto/cid – hur kan jag omregistrera mig på en kurs?

Om du inte kan logga in i Ladok för att omregistrera dig, vänligen kontakta kursregistreringsmejlen. 

Registrering av examensarbete

Formulär för examensarbete

För att kunna påbörja processen med att bli registrerad på ditt examensarbete behöver du fylla i en blankett som du hämtar här.