Hämta ut din rättade tenta

Bild 1 av 1
korridor inomhus

När examinator har rättat och resultatet rapporterats in i Ladok kan du hämta ut tentan på den institution som gett kursen.

Utlämning av tenta

I vissa fall kan du hämta den på en studieexpedition med öppettider, i andra fall behöver du boka tid hos studieadministratören, med examinatorn eller läraren. Hitta information om hur det fungerar per institution i listan nedan.

För smidigast hantering behöver du ha förberett följande:

  • namn och personnummer
  • giltig legitimation vid hämtning
  • datum eller tentamensperiod när tentan gick
  • kurskod

Utlämning via ombud
Om ett ombud hämtar tentan ska ombudet ha en skriftlig fullmakt, legitimera sig och underteckna att ombudet har fått tentan.

Skannade tentor
Vissa tentor skannas in. Om det gäller för dig får du den rättade tentan till den e-post som du har registrerat i Ladok.

Gamla tentor
Utlämning av gamla tentor

Studieexpeditioner och studieadministration

Campus maps: Karttjänst
Campus maps: KarttjänstKarttjänst med information om lokaler, institutioner, bibliotek, studenttjänster, restauranger.

Kontaktpersoner per program

Här hittar du kontaktpersoner för ditt program så som programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare.