Kursval

Bild 1 av 1
Två manliga studenter som sitter och pluggar.

I de flesta av Chalmers utbildningsprogram finns möjlighet att göra ett eller flera kursval. Om du ska göra kursval och hur stort valbart utrymme det finns i ditt program framgår av programplanen. Du ansvarar själv för att välja kurser som bidrar till att uppfylla examenskraven för ditt program. Ta därför del av informationen på den här sidan och specifik kursvalsinformation som du får från ditt program.

Kommande kursval

Chalmers har kursval inom program fyra gånger per läsår. 

Ska jag välja kurser?

 • Studenter som har obligatoriskt valbart/valbart utrymme i programplanen i aktuell läsperiod ska göra kursval. Om det gäller dig kommer du att få kursvalsinformation från ditt program i samband med att kursvalet är öppet.
 • Även Trackskurser och MTS-kurser väljer du i ordinarie kursvalsomgångar.

Läs mer om Trackskurser

Läs mer om MTS-kurser


Du ska inte göra kursval i följande fall

 • Du som är antagen till ett masterprogram ska normalt inte göra något kursval till läsperiod 1, första terminen på masterprogrammet.
 • Du ska inte välja obligatoriska kurser i din programplan i kursvalet; dessa behöver du bara registrera dig på i Ladok under registreringsperioden.
 • Om du enligt din programplan bara ska läsa obligatoriska kurser i läsperioden ska du inte göra något kursval.
 • Har du läst en kurs tidigare, inte blivit godkänd och vill läsa den igen? Då ska du omregistrera dig i Ladok. Om kursen inte går längre gäller särskilda regler. Mer information om detta hittar du på sidan om registrering på kurs.

Läs mer om att registrera dig på kurs

Vad ska jag tänka på när jag väljer kurs?

 • I din programplan ser du vilka kurser som ingår i ditt program. Det framgår vilka kurser som är obligatoriska eller obligatoriskt valbara, och krävs för examen, respektive valbara inom ditt program.
 • Du ansvarar själv för att välja kurser som bidrar till att uppfylla examenskraven för ditt program. Om du väljer en kurs utanför din programplan är det viktigt att du säkerställer att den kan ingå i din examen. Den ska exempelvis inte överlappa andra kurser som ingår i programplanen. Är du osäker kan du stämma av med din utbildningssekreterare.
 • Behörighets- och förkunskapskrav för en kurs hittar du i kursplanen. Du ansvarar själv för att du är behörig och har rätt förkunskaper för de kurser du söker i kursvalet.
 • I kursplanen ser du även om en kurs är platsbegränsad. Se till att välja reservkurser i kursvalet om du väljer en eller flera platsbegränsade kurser.
 • Stöd för att planera vilka kurser du kan välja är blockschemat, där du ser vilket block kursen tillhör.
 • Du som senare ska söka ett masterprogram, bör tänka på att du ansvarar för att du uppfyller behörighetskraven till de masterprogram som du är intresserad av. Här kan du läsa mer om behörighetskrav till masterprogram.

Hur gör jag kursvalet?

Kursvalet görs via antagning.se (eller universityadmissions.se för motsvarande sida på engelska). Kontrollera att du har rätt e-postadress registrerad på antagning.se; det är viktigt för att få ditt antagningsbesked.

Ska du söka en Trackskurs behöver du ibland ladda upp ett motivationsbrev, och för vissa Trackskurser också CV, till din ansökan.

Det är möjligt att välja maximalt 8 kurser. Tänk på att om du använder alla val kommer du inte att kunna lägga till kurser i sen anmälan.

Prioritera kurserna

Den kurs/de kurser du helst vill läsa ska du lägga överst i din ansökan. Därefter lägger du eventuella reservkurser. Du kan bli antagen till ett maximalt antal hp i kursvalet, motsvarande valbarheten i din programplan. När systemet antagit dig till maximalt antal hp stryks dina lägre prioriterade alternativt automatiskt.

Antagning.se

(Öppnas i ny flik)

Vad händer efter kursvalet

Kursvalet stänger kl 23.59 sista dagen för val av kurser. Därefter sker urval bland sökande och antagning. Du får sedan ett antagningsbesked som innehåller de kurser du erbjudits. Se tidplan ovan.

Reservlista

En student som på grund av platsbegränsning inte antas till vald kurs hamnar på en reservlista. Rangordningen i reservlistan baseras på urvalsreglerna ovan. Om en plats i kursen blir tillgänglig kommer studenter på reservlistan att erbjudas platsen i turordning.

Du behåller din plats på reservlistan så länge du själv inte lämnar återbud till reservplatsen. Du förlorar inte plats på reservlista om du registrerar dig på ett lägra rankat alternativ i Ladok.

Obligatorisk kursregistrering i Ladok

Du måste själv registrera dig på kurserna som du antagits till, senast sista dag för registrering. Du förlorar din plats på kursen om du inte registrerar dig i tid.

Sen anmälan

Om du har missat att välja kurser i tid eller vill ändra ditt kursval efter att kursvalet har stängt finns det möjlighet att söka kurser under perioden för sen anmälan, se tidplan ovan. Även sen anmälan görs via antagning.se.

Alla kurser öppnar inte för sen anmälan.

Antagningsbesked under perioden för sen anmälan skickas ut löpande, men tidigast 3-4 arbetsdagar efter din anmälan.

Har du frågor?

 • Har du frågor om kursval relaterat till ditt program tar du kontakt med ditt programs utbildningssekreterare
 • Kontakta studievägledare eller utbildningssekreterare för ditt program om du inte ser ditt programs valbara kurser på antagning.se.
 • Om du upplever tekniska problem med att genomföra ditt kursval på antagning.se, använd kontaktformuläret nedan.
 • Har du övriga frågor, börja gärna med att läsa våra frågor och svar om kursval. Hittar du inte svaret där, skicka in din fråga via kontaktformuläret.

Kontaktformulär för kursval

Kontaktformuläret ska främst användas om du har tekniska problem att göra ditt kursval på antagning.se.

Frågor och svar om kursval – FAQ

På den här sidan har vi samlat svar på några vanliga frågor om kursval. Allmän information om kursvalet finns på sidan Kursval. Det är också viktigt att du tar del av specifik kursvalsinformation som du får från ditt program. 

Kontaktpersoner per program

Här hittar du kontaktpersoner till programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare för ditt program

MTS-kurser och Trackskurser

Människa, teknik, samhälle – MTS

Chalmerister kommer att vara med och skapa samhällsförändringar som innebär både möjligheter och risker. Studenterna behöver därför få insikt om teknikens roll i samhället i sin utbildning och utveckla förmågan att ta hänsyn till samhällskonsekvenser och etiska frågor.

Tracks – kurser i nära samverkan med näringsliv och forskning

Om du läser en Trackskurs på Chalmers möter du studenter och alumner från olika bakgrunder för att lösa aktuella samhällsutmaningar. Det kan handla om allt från att samarbeta kring att lösa frågor inom hälso- och sjukvårdssektorn och transportbranschen till att ta dig an etiska frågor inom artificiell intelligens.


Du kanske också är intresserad av