Modern Energy Technologies and Systems

Bild 1 av 1
lampa med träd inuti

Det här är en kurs som ger djupare förståelse för framtidens energisystem och hur dessa kan motverka klimatförändringarna.

För att kunna göra det behöver vi utsläppsneutrala energisystem och den här kursen beskriver olika typer av tekniska lösningar och deras fördelar respektive nackdelar samt hur dessa teknologier relaterar till varandra. Deltagarna i kursen kommer att arbeta med dessa teknologier och hur de kan bidra till FN:s hållbarhetsmål.Kursen ges över ett helt år med åtta olika teman som diskuteras i fyraveckorsperioder. Kursen ges som en flipped classroom-kurs vilket betyder att lärandet startar på egen hand och därefter följs upp i klassrummet med praktiska exempel för varje kurstema.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.