idagre_Ida_Gremyr

Ida Gremyr

  • Professor, Service Management and Logistics, Teknikens ekonomi och organisation
  • Masterprogramansvarig, Elektroteknik, datateknik, IT samt Industriell ekonomi