E-publicering och tryckning

Bild 1 av 1
Studenter på avstånd i en glasbyggnad

Det är mycket att tänka på även när examensarbetet är färdigskrivet. Här hittar du allt du behöver veta om regler för e-publicering och hur du går till väga om du ska beställa tryckning.

Examensarbeten som publiceras elektroniskt är fritt tillgängliga och sökbara

Examensarbeten registreras och publiceras i tjänsten Chalmers ODR Studentarbeten, som författare kan du säja nej till elektronisk publicering men registrering (sökbar post utan fulltext) är obligatoriskt. För elektronisk publicering av fulltexten krävs att samtliga författare godkänt publiceringsavtalet på arbetskortet genom underskrift.

Både registrering och e-publicering sköts av personal på institutionen. Examensarbetet ska framställas i enlighet med specificerade mallar och levereras i PDF-format. 

Chalmers bibliotek tar inte emot tryckta examensarbeten, undantaget arkitektprogrammen där Arkitektur- och samhällsbyggnadsbiblioteket tar emot tryckta exemplar.

I länken nedan kan du söka och läsa publicerade studentarbeten.
Chalmers ODR Studentarbeten

Kontakt:research.lib@chalmers.se

Tryckning

Om ditt examensarbete ska tryckas så beställer din institution tryckningen via mejl. Följande behöver uppges vid beställningen till Chalmers digitaltryck:

  • Namn på en referensperson (handledare/examinator)
  • Kostnadsställe 
  • Referenskod 

Bilder

Tänk på att bilderna ska ha en upplösning på minst 300 dpi. Svartvita bilder ska vara i gråskala. RGB är avsedd för visning på skärm inte för tryck.

Leverera som PDF

Om arbetet ska tryckas så ska det framställas enligt specificerade mallar (se utformning av examensarbeten) och levereras som PDF-fil till Chalmers digitaltryck.

chalmersdigitaltryck@chalmers.se

Besöksadress: Betongvägen 9
Öppettider: 08.00-16.00