Utformning av examensarbete

Bild 1 av 1
Chalmers logotype, Avancez

På den här sidan hittar du mallar och information om allt du behöver för utformningen av ditt examensarbete.

Chalmers skrivguide

Nedan hittar du skrivguider med råd och tips på både svenska och engelska för dig som ska skriva examensarbete eller andra typer av rapporter.

Chalmers skrivguide

Terminologifrämjandet

TT-språket

Enhetliga omslag

Till examensarbeten ska du använda ett enhetligt omslag med Chalmers logotyp och bildmärke. Godkända typsnitt är Arial och Times New Roman och formatet ska vara A4 (210x297 mm) för examensarbeten. Lite längre ner på sidan hittar du word-mallar för godkända omslag.

Omslagets framsida

Följande uppgifter ska alltid finnas på omslagets framsida:

 • Arbetets titel, som inte bör vara för lång. Titeln bör beskriva innehållet, eftersom många söker på titlar på nätet och i databaser.
 • Eventuell undertitel
 • Författarens för- och efternamn
 • Institutionens namn eller motsvarande
 • Chalmers tekniska högskola eller Chalmers University of Technology
 • Förlagsort Göteborg eller Göteborg, Sweden samt utgivningsår
 • Framsidan får gärna ha en illustration eller ett foto som symboliserar innehållet. Bildtexten till illustrationen placeras i så fall på tryckortssidan.

Omslagets rygg och baksida

Examensarbetets titel, författarens namn, Chalmers och utgivningsår bör om möjligt finnas på omslagets rygg. Omslagets baksida får gärna ha med en kort populärvetenskaplig beskrivning av innehållet.

Mallar för examensarbete

Titelsida 

På första sidan efter omslagets insida bör följande stå.

 • Examensarbetets titel
 • Eventuell undertitel
 • Författarens för- och efternamn
 • Om examensarbetet ingår i en rapportserie ska namnet på serien och rapportens löpnummer anges.

Exempel på en titelsida hittar du längst ner på den här sidan.

Tryckortssida

På tryckortssidan (= titelsidans baksida) ska uppgifter finnas som krävs för att söka efter verket. Där anger du följande:

 • Titel
 • Författare
 • © Författarens för- och efternamn, årtal för första utgivningen (Copyrightsymbolen har ingen rättslig betydelse i Sverige, men är i vissa länder en förutsättning för skydd av verk och dess översättning)
 • Eventuellt namn på rapportserien
 • Eventuellt rapportens löpnummer
 • Eventuellt ISSN-nummer
 • Kontaktuppgifter för att beställa rapporten
 • Tryckeriets namn (är examensarbetet kopierat på institutionen ska institutionens namn stå istället för tryckeriets)
 • Tryckort och tryckår
 • Ingår arbetet i annan rapportserie anges detta på tryckortssidan. Skriv då utgivande organisation (till exempel högskolans namn och institution), rapportseriens namn och nummer.

Tryckortssidan ska även innehålla följande mening:

 • Erkännanden, dedikationer och liknande personliga uttalanden återspeglar författarens egna åsikter.

Ibland är det även lämpligt att på tryckortssidan skriva uppgifter som:

 • Anslagsgivare och samarbeten med företag/organisationer
 • Bildtext till omslagsbilden
 • Fotografens och illustratörens namn

Exempel på en titelsida hittar du längst ner på den här sidan.

Sammanfattningssida

På tredje sidan bör en sammanfattning (abstract) finnas.

 • Sammanfattningssidan bör skrivas på engelska
 • Vara försett med arbetets titel, eventuell undertitel, författarens namn, institution och "Chalmers University of Technology". Om arbetet skrivits på svenska ska det anges.
 • Vara koncist och innehålla ca 250 ord, högst 350 ord
 • Ge en kort, lättförståelig översikt över arbetets väsentliga innehåll (problem, metoder, resultat)
 • Skrivas enligt internationella normer för ämnesområdet
 • Avslutas med högst 10 sökord/keywords av betydelse för e-publicering

Exempel på sammanfattningssida hittar du längst ner på den här sidan.

Innehållsförteckning, bilder och leverans för tryck

Innehållsförteckning

Innehållsförteckningen ska ge läsaren en bra överblick över arbetets innehåll och disposition.

Bilder och leverans

 • Bilderna ska ha en upplösning på minst 300 dpi
 • Svartvita bilder ska vara i gråskala – inte i RGB som är avsedd för visning på skärm – inte för tryck
 • Bilder optimerade för webb, med låg upplösning och begränsade färger, bör undvikas
 • Leverera examensarbetet i pdf-format

Kontakt

Chalmers digitaltryck

E-post: chalmersdigitaltryck@chalmers.se
Telefon: 031-7728000
Besöksadress: Betongvägen 9​

mallTitle page (Öppnas i ny flik)
Filtyp::pdf 7 KB
Senast ändrad:
mallImprint page (Öppnas i ny flik)
Filtyp::pdf 8 KB
Senast ändrad:
mallAbstract page (Öppnas i ny flik)
Filtyp::pdf 8 KB
Senast ändrad: