Formulär - Byte av program på förutbildnings- och grundnivå

Om en sökande lämnar flera anmälningar gäller den senast inkomna.

Ange ditt Chalmerskonto
Ange ditt personnummer med 12 siffror i formatet; ÅÅÅÅMMDDXXXX
Ange ditt för- och efternamn.
(max 350 tecken)
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av Chalmers för att administrera detta ärende. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.chalmers.se/personuppgifter.