Kontaktpersoner per program

Varje program har en programledning som består av programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare. Här hittar du kontaktpersoner för ditt program.

Kontaktpersoner för masterprogram

Kontaktpersoner för våra masterprogram finns på den motsvarande engelska sidan. Använd knappen "English" för att byta språkversion.

Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik (TAFFS)

Arkitektur (TKARK)

Arkitektur och teknik (TKATK​)

Automation och mekatronik (TKAUT)

Bioteknik (TKBIO)

Datateknik, högskoleingenjör​ (TIDAL)

Datateknik (TKDAT)

Design & produktutveckling, högskoleingenjör (TIDSL)

Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör (TIEPL)

Elektroteknik, högskoleingenjör (TIELL)

Elektroteknik (TKELT)

Fristående kurser

Globala system (TKGBS)

Industriell ekonomi (TKIEK)

Informationsteknik (TKITE)

Internationell logistik​ (TSILO )

Kemiteknik, högskoleingenjör (TIKEL)

Kemiteknik (TKKMT)

Kemiteknik med fysik (TKKEF)

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPLOL)

Maskinteknik, högskoleingenjör (TIMAL)

Maskinteknik (TKMAS)

Medicinteknik​​​​ TKMED

Mekatronik, högskoleingenjör (TIMEL)

Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör (TKSAM)

Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör (TISAM)

Sjöbefäl klass VII (SBVII)

Sjöingenjör (TISJL)

Sjökapten (TSJKL)

Tekniskt basår på campus (ZBASS)

Tekniskt basår på distans (ZBARD)

Teknisk design (TKDES)

Teknisk fysik (TKTFY)

Teknisk matematik (TKTEM)