Schema och boka grupprum

Bild 1 av 1
Dekorationsbild.

Schemat för ditt program och dina kurser hittar du i TimeEdit. Du använder även systemet för att boka grupprum.

 

TimeEdit: schemavisning och lokalbokning
TimeEdit: schemavisning och lokalbokningI TimeEdit kan du söka fram scheman eller boka grupprum.
Campus maps: Karttjänst
Campus maps: KarttjänstKarttjänst med information om lokaler, institutioner, bibliotek, studenttjänster, restauranger.

Söka efter programmets schema

I TimeEdit under ingången "Öppen schemavisning" kan du söka fram schemat för ditt utbildningsprogram.

Välj klass i rullistan och skriv in programmets namn eller programkod i sökfältet, till exempel TKBIO (Bioteknik), ZBASS (Tekniskt basår). Klicka sedan på Sök och Visa schema. Då får du upp alla bokningar som är kopplade till programmet.

Söka efter kursens schema

Du kan söka ut schemat för en eller flera kurser genom att välja Kurs i rullistan och skriva in kurskoden i sökfältet. Klicka på Sök och Visa schema.

När finns schemat för nästa termin i TimeEdit?

Schemat för kurser som går på höstterminen, läsperiod 1 och 2, publiceras i TimeEdit i mitten av juni. Schemat för kurser som går på vårterminen, läsperiod 3 och 4, publiceras i TimeEdit i mitten av december.

När publiceras tentamensdatum för kommande läsår?

Tentamensdatum för ordinarie tentamen, omtentamen 1 och omtentamen 2 publiceras i mitten av juni för kurser som går i läsperiod 1 och 2 (höstterminen).
För kurser som går i läsperiod 3 och 4 (vårterminen), publiceras tentamensdatum i mitten av december.

Lokalbokning boka grupprum

I TimeEdit under ingången "Webbokning student" kan du söka fram och boka grupprum. Du bokar direkt i TimeEdit-kalendern önskad dag och tid.

Följande regler gäller för att boka och använda grupprum:

  • Grupprum kan bokas vid max fyra tillfällen om max fyra timmar under en 14-dagarsperiod.
  • Bokat grupprum ska ha tagits i anspråk senast 30 minuter efter bokad starttid, därefter mister bokaren sin rätt till rummet.
    De som eventuellt har tagit grupprummet i anspråk efter 30 minuter "äger" den aktuella bokningen och får använda rummet under hela bokningstiden.
  • I alla byggnader ska det finnas grupprum som inte går att boka. För dessa grupprum gäller principen "först till kvarn".
  • Du kan avboka grupprummet fram tills den bokade tiden har börjat.

Blockschema

Blockschema är ett sätt att planera undervisningen i tidsperioder så att kurser går parallellt på ett smidigt sätt. En kurs schemaläggs inom ett block och kan då bara krocka med kurser som ligger i samma block. Block med ett plustecken innebär att undervisning utanför blocket kan förekomma. Alla kurser är inte blockplacerade.

​8-10

A​ 

D​ 

D​ 

C​ 

D​ 

10-12​

A​ 

D​ 

A​ 

C​ 

D​ 

Lunch​

 

 

 

 

 

13-15​

C​ 

B​ 

A​ 

B​ 

B​ 

15-17​

C​ 

B​ 

A​ 

B​ 

C​