Stöd Chalmers – bli en Chalmersvän

Bild 1 av 1
Chalmers avancez-emblem

Donationer ger oss finansiella möjligheter att ta de extra stegen och öka vårt bidrag till att lösa samhällsutmaningar. 

Chalmers kan med hjälp av donatorer och andra investerare ta en tätposition och bli förstahandsvalet inom flera områden för studenter, forskare och samarbetspartners. Genom att bidra till detta arbete stödjer du konkret och direkt det område som ligger dig varmast om hjärtat. Medel som du donerar går oavkortat till de ändamål som du själv har valt.

Rektor Martin Nilsson Jacobi

En hälsning från Chalmers rektor:

"De stora utmaningar världen står inför i dag är alltför komplexa för att angripas med traditionella metoder och tänkande. Det är inte längre möjligt för enskilda aktörer att komma med lösningar – utmaningarna kräver nya tänkesätt och nya sätt att samarbeta. Det är min fasta övertygelse att det är i mötet mellan människor med olika perspektiv, idéer och behov som krafter för verkligt nytänkande, innovation och entreprenörskap frigörs.

Chalmers bejakar universitetens utvidgade roll och verkar för ökad samverkan med övriga samhällsaktörer. Vi ger forskarna möjligheter och incitament att verka över traditionella disciplingränser och ta sig an forsknings- och samhällsutmaningar, växelverka med industri och utveckla utmaningsdriven utbildning.

Våra tidigare framgångar inspirerar oss att åstadkomma ännu mer i framtiden för att bidra till att skapa goda livsvillkor för människor världen över. Vi ser också ett växande intresse för samhällsentreprenörskap och en vilja att investera i kunskapsuppbyggnad och utbildning genom donationer och bidrag.

Med ytterligare resurser finns svaren på samhällets utmaningar inom räckhåll. Tillsammans investerar vi i morgondagens samhälle.

Nästa generation kan få det bättre, ditt stöd är viktigt!"

Martin Nilsson Jacobi, rektor och vd

Exempel på områden att stödja

Studenter i klassrum

Mästarlärare

Att utbilda skickliga ingenjörer är ett av Chalmers viktigaste mål och för att lyckas krävs motiverade ungdomar som har med sig goda kunskaper från gymnasiet. Vi vill komplettera Chalmers kompetenta lärare med väl valda mästarlärare.

Fem kvinnliga studenter som pluggar

Camp Vera

Genom Camp Vera-projektet vill vi få fler tjejer att intressera sig för tekniska ämnen och öka insikten om vilka karriärmöjligheter som öppnar sig med en teknisk utbildning. Vi välkomnar externa bidrag från dig som delar vårt engagemang i denna fråga.

Studenter vid posterutställning

Stipendier för internationella studenter

Internationella talanger behövs för att skapa det globala klassrummet, en internationell miljö där studenterna växer. För att attrahera internationell talang erbjuder vi attraktiva stipendier i samarbete med filantroper och industrin.

Olika sätt att donera

Som finansiär väljer du själv vilket område vid Chalmers du vill rikta ditt stöd till. Grunden för nya forskningsgenombrott är fler forskare, professorer och doktorander. Därför går en stor del av pengarna dit, men vi satsar också stora resurser på utveckling av utbildningen och att säkerställa det globala klassrummet genom stipendier till internationella studenter. Även investeringar i anläggningar och speciella projekt möjliggörs tack vare externa bidrag.

Om du vill bidra med mindre summor hanteras pengarna via Chalmers Vänners Fond. Fonden delar ut stipendier till studenter som vill göra skillnad och till unga lovande forskare som är på väg att etablera sig.

Som världen ser ut måste vi ha ett internationellt perspektiv på det vi gör. Det är självklart att jag satsar på Chalmers.

Sievert LarssonEntreprenör och grundare av Sievert Larssons stipendiefond

Om du vill veta mer om hur du kan bidra, eller om du har frågor, tveka inte att kontakta oss:

Birgitta Rorsman
  • Handläggare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd