Chalmers campus

Bild 1 av 1
Chalmers Campus Johanneberg

Chalmers tekniska högskola bedriver verksamhet på campus Johanneberg, Lindholmen samt på Onsala rymdobservatorium.

Johanneberg

Campus Johanneberg är ett citycampus i nära kontakt med stadens centrala delar. I söder ligger Johanneberg Science Park. Här initieras samverkan mellan näringsliv och områdena Samhällsbyggnad, Energi och Material. På campus hittar du kårhuset, huvudbiblioteket, fik, laboratorier, föreläsningssalar, flera civilingenjörsprogram, studentbostäder och stora delar av vår forskning. ​​  

Campuset är omgivet av grönområden i väster och söder men också relativt förtätat med utbyggnadsmöjligheter i områdets östra del som på längre sikt kan genomföras. Närheten till staden och dess utbud gör campus Johanneberg till en levande miljö dygnet runt. 

Karta över campus Johanneberg

Lindholmen

Lindholmen har en attraktiv placering i en av Göteborgs mest expansiva delar i direkt kontakt med vatten och Göteborgs hamninlopp. På Lindholmen koncentreras verksamheten kring Transport, IKT (informations- och kommunikationsteknik) samt Sjöfartsutbildningarna och marin teknik. Här finns bland annat Chalmers maritima simulatorer som till exempel bryggsimulator och maskinrumssimulator, som används inom både utbildning och forskning. Lindholmen har också ett infotek och ett mindre kårhus. 

Karta över campus Lindholmen

Onsala rymdobservatorium

Onsala rymdobservatorium utgör den svenska nationella anläggningen för radioastronomi. Flera radioteleskop drivs härifrån och anläggningen förser forskare med data för att studera jorden och resten av universum. Man deltar också i flera olika internationella projekt.  

Verksamheten är belägen mitt i den vackra naturen på Råö, 45 km söder om Göteborg och drivs på uppdrag av Vetenskapsrådet. 

Karta över Onsala