Materialteknik, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Redan under stenåldern var material en viktig och definierande faktor i människans utveckling som var central för välståndet och möjligheterna till framtida samhällsutveckling. Materialingenjörer fyller en viktig roll genom att utveckla och förfina dagens och morgondagens material, utforska deras gränser och föra deras potential till nästa nivå.

Genom det här masterprogrammet får du den kunskap och de färdigheter du behöver för att hantera komplexa materialproblem och hitta lösningar för produkters hela livscykel, från design och tillverkning till slutanvändning och återvinning.