Informations- och kommunikationsteknik, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Vi lever i informationsåldern, med kommunikation och informationsbehandling i samhällets hjärta. Intelligenta transportsystem, smarta städer, trafiksäkerhet, hälsovård och molntjänster – alla dessa tekniker och mer förlitar sig på vår förmåga att exakt och tillförlitligt dela, lagra, bearbeta och leverera enorma mängder data. Detta masterprogram kommer att utbilda dig i att designa, bygga och ombilda systemen i en sammankopplad framtid, förbereda för en karriär inom ett område som ständigt och snabbt utvecklas.

Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av fullständig information om programmet, behörighetskrav och kontaktuppgifter.

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.