Informations- och kommunikationsteknik, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Vi lever i informationsåldern, med kommunikation och informationsbehandling i samhällets hjärta. Intelligenta transportsystem, smarta städer, trafiksäkerhet, hälsovård och molntjänster – alla dessa tekniker och mer förlitar sig på vår förmåga att exakt och tillförlitligt dela, lagra, bearbeta och leverera enorma mängder data. Detta masterprogram kommer att utbilda dig i att designa, bygga och ombilda systemen i en sammankopplad framtid, förbereda för en karriär inom ett område som ständigt och snabbt utvecklas.