Systemteknik, reglerteknik och mekatronik, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Förbered dig för en professionell karriär fokuserad på konstruktion av komplexa, datorstyrda produkter och system. Med sådana system som redan är mycket efterfrågade i ett stort antal möjliga tillämpningar är behovet av högutbildade ingenjörer stort.

Detta program ger dig en bred systemteknisk bas, anpassad för design och förståelse av komplexa, datorstyrda produkter och system.